Міжнародний Науково-технічний Університет

Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учеб. пособ. — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. — 174 с.

Крутин Ю. В. Информационные технологии в экономике: учеб.пособ. — Екатеренбург [Б.в], 2016. — 146 с.

Феоктистова А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в AutoCAD: метод. указан. — Тюмень : РИО ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ", 2013. — 52 с.

Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл — Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2019. — № 3. — 213 с.

Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5. Самоучитель. — СПб. : БХВ-Петербург, 2015. — 303 с. — ISBN 978-5-9775-3548-9

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Автори

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України

Перебуває у підрозділах

050. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

201 с.

Номер тому

№2

Вид документа

Журнал

Мова

Українська

Авторський знак

В 53

УДК

050

Зміст

ВСТУП..............................................................................................................................................6

Розділ 1. ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ..........................................................11
1.1. Глобалізаційні тренди і загрози та виклики європейської інтеграції ................11
1.2. Розвиток безпекового сектору та системи антикризового реагування
в умовах сучасних геополітичних викликів ..........................................................21
1.3. Розвиток публічного управління в Україні в умовах глобалізації
та європейської інтеграції .......................................................................................36
1.4. Фінансова незалежність регіонів: від децентралізації до євроінтеграції..........43

Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В УКРАЇНІ НА ВИЩОМУ І ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНЯХ ..............................49
2.1. Інструменти та механізми вироблення й упровадження публічної політики
в Україні ....................................................................................................................49
2.2. Посилення інституційної спроможності Верховної Ради України ....................58
2.3. Інституційні зміни в структурі уряду та центральних органів
виконавчої влади.......................................................................................................64
2.4. Зміни в системі політичних та адміністративно-управлінських інститутів:
формування нової моделі їх взаємовідносин.........................................................73
2.5. Упровадження інноваційних технологій супроводу реформ і державна
антикорупційна політика України...........................................................................78

Розділ 3. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ...................................................................................................87
3.1. Інституціоналізація системи стратегічного управління в Україні .....................87
3.2. Стан та перспективи інституціоналізації публічного управління
у сфері регіонального розвитку ..........................................................................100
3.3. Забезпечення ефективності та оцінювання динаміки розвитку
об’єднаних територіальних громад ....................................................................112
3.4. Стан та перспективи впровадження реформ у соціогуманітарній сфері ........123
3.5. Напрями інституційного забезпечення цифровізації
публічного управління ........................................................................................133

Розділ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...................................................................144
4.1. Реформування державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування.......................................................................................................144
4.2. Імперативи професіоналізації державних службовців та службовців
органів місцевого самоврядування в системі координат
інституціоналізації публічної служби в Україні..................................................150
4.3. Упровадження ресурсно-мережевої моделі системи підвищення
кваліфікації керівних кадрів..................................................................................156
4.4. Наукове забезпечення системи підготовки державних службовців
та службовців органів місцевого самоврядування..............................................165
ГЛОСАРІЙ...................................................................................................................................173
ДОДАТКИ....................................................................................................................................185
КОРИСНІ ДЖЕРЕЛА З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ................................................201

ISSN

2310-2837

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: