Міжнародний Науково-технічний Університет

Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учеб. пособ. — Томск: Изд-во ТПУ, 2011. — 174 с.

Крутин Ю. В. Информационные технологии в экономике: учеб.пособ. — Екатеренбург [Б.в], 2016. — 146 с.

Феоктистова А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в AutoCAD: метод. указан. — Тюмень : РИО ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ", 2013. — 52 с.

Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл — Київ : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2019. — № 3. — 213 с.

Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5. Самоучитель. — СПб. : БХВ-Петербург, 2015. — 303 с. — ISBN 978-5-9775-3548-9

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3954
Усього літератури: 10765
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Автори

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України

Перебуває у підрозділах

050. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Видавець

Київ: [Б. в.]

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

123 с.

Номер тому

№ 3

Вид документа

Журнал

Мова

Українська

Авторський знак

В 53

УДК

050

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
О. В. Довгань, Р. І. Ленда, М. Г. Цедік. Політичний вимір феномену смислу в парадигмі
публічного управління 5
О. І. Чабанюк. Особливості реалізації державного сервісу у сфері публічного управління
в сучасних умовах суспільного розвитку: методологія проблеми 10

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Н. А. Жиденко. Сучасний стан та перспективи розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади в Україні 16
Я. В. Качан (Мельник). Генеза розвитку публічної служби в Україні 23
А. С. Лаврентій. Імідж як предмет наукового аналізу 30

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Н. А. Малиш, С. О. Москаленко. Законодавче забезпечення державної
екологічної політики України 39
Ю. О. Саричев, О. В. Устименко, П. М. Сніцаренко. Сутність та особливості системи державного управління у воєнній сфері при підготовці держави до оборони 47
Р. М. Хренова-Шимкіна. Розвиток нормативно-правового та організаційного
забезпечення у сфері реалізації проектів міжнародної допомоги в Україні 53
Ж. В. Макеєнко. Технології переговорів у врегулюванні конфліктних відносин
у державному управлінні 61
І. І. Олійник. Стан та напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання
розвитку інфраструктури ринку житла в Україні 68

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
С. А. Горблюк. Нормативно-правове забезпечення ревіталізації міст у Польщі 76

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
М. І. Пірен. Українська мова – важливий чинник єдності суспільства,
формування української політичної нації та реалізації демократичних реформ 85
В. В. Євтушенко. Народна медицина як складова традиційної української культури 91
С. А. Мороз. Результати оцінювання якості вищої освіти студентами українських ЗВО
як підґрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю надання
освітніх послуг 98
А. В. Кожина. Доказова актуалізація підходу інклюзивного розвитку до розв’язання глобальних проблем людства 107

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
А. П. Загорулько. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "гібридна війна" 115
Ю. М. Нестеряк. Новітній період розвитку національного інформаційного простору
України (з початку 2014 р.) 123

ISSN

2310-2837

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: