Міжнародний Науково-технічний Університет

Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки захисту магістерських випускних робіт студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". — Київ : МНТУ, 2017. — 17 с.

уклад.: Тульчинський Р. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних магістерських робіт освітнього ступеня "магістр" галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент". — Київ : МНТУ, 2019. — 44 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання. — Київ : МНТУ, 2020. — 29 с.

Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 84
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2018

Кількісна характеристика

49 с.

Номер тому

№ 1 (6)

Вид документа

Триваюче видання
Журнал

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Калюжний Ростислав Андрійович, Шапенко Людмила Олександрівна
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ ... 6
Кононець Віта Петрівна
АНАЛІЗ СУДДІВСЬКОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ
ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ В РАМКАХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ................................................................................................................. 12
Леонова Олена Вікторівна
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НАДРОКОРИСТУВАННЯ В КРАЇНАХ СНД
ТА УКРАЇНІ ..................................................................................................................... 18
Медведик Лев Орестович
МІСЦЕ ВИЩИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ В СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ ТА ЇХ АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ .................................................................................. 23
Яковенко Антон Володимирович
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ, ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
ГРОМАДЯН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ............................... 30

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Дуліба Євгенія Володимирівна
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ: ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
У ВІТЧИЗНЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО..................................................................................... 35
Курило Володимир Іванович, Дуліба Євгенія Володимирівна
ПРО ОКРЕМІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ...41

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: