Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 16
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

105 с.

Номер тому

№ 12 (34), Т. 1

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Дудик Інна Миколаївна
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ФОРМ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ АНТИКОНКУРЕТНИХ
УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ............................................................................................................. 9
Мельник Андрій Богданович, Гуцуляк Микола Ярославович
КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ ............................................................................................ 16
Солодка Олена Маркіянівна
ПРАВОВА ПРИРОДА СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ ............... 23
Чорнописька Вікторія Зіновіївна
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ДУХОВНОЇ
ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОВОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ........................... 30
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО
Карпінська Наталія Володимирівна
ПРИНЦИП САМОСТІЙНОСТІ (ПРИНЦИП СУВЕРЕНІТЕТУ) ТА АНТИПРОТЕКЦІОНІСТСЬКІ ПРИНЦИПИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ
ЗАХОДІВ ЗА ПРАВОМ СОТ ................................................................................................ 39
Шматько Гліб Ілліч
ПРОБЛЕМАТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ:
ПРАВОВІ АСПЕКТИ .......................................................................................................... 48
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
Кушніренко Олександр Георгійович, Алиєва Аліса Відадіївна,
Мічківський Роман Володимирович, Стоянова Варвара Олексіївна
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ..................... 53
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Бараняк Володимир Михайлович
ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ І РОЗШИРЕННЯ ПРЕДМЕТА КРИМІНАЛІСТИКИ ............ 63

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: