Міжнародний Науково-технічний Університет

Лановик М. Б. Українська усна народна творчість: підруч. для студентів вузів. — Київ: Знання Прес, 2005. — 591 с. — ISBN 966-311-037-6

Самоподъемные плавучие буровые установки : учебное пособие. — Симферополь-Львов, 2011. — ISBN 978-966-7022-94-5

Стефурак Р. И., Новиков В. Д., Мыслюк М. А. [и др.] Выбор многоопорных компоновок низа бурильной колонны при роторном бурении скважин. — Москва: ВНИИОЭНГ, 2000. — 64 с.

Улащик В. С. Домашняя физиотерапия или как избавиться от болезней и укрепить здоровье без лекарств. — Минск : Беларусь, 1993. — 1 c. — ISBN 5-338-00973-0

Дембо А. Г. Спортивная медицина: общая патология, врачебный контроль с основами частной патологии : учеб. для студ. ин-тов физ. культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1975. — 368 с.

Книжок у каталозі: 5820
Книжок у електр. бібліотеці: 1472
Усього літератури: 7292
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1020

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналії: Навчальний словник-довідник для студентів

Автори

Піча В.М.

Співавтори

Соціологічна асоціація України; За ред. В.М. Пічі

Перебуває у підрозділах

316.Соціологія

Видавець

Київ: Каравела
Львів: Новий Світ-2000

Дата видання

2002

Кількісна характеристика

480 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Словник

Мова

Українська

Ключові слова

соціологія; словник; довідник

Авторський знак

С-69

УДК

316

ББК

С5я73

У наявності примірників

1

ISBN

966-95596-2-6
966-7827-15-1