Міжнародний Науково-технічний Університет

Дульська Ірина Василівна. Робочі матеріали для факультету "Економіки та менеджменту". 2016.

Матушевская Е. Г., Степаненко Г. В. Английский язык для юристов:Учебник для вузов. — М.:Издательство "Экзамен", 2003. — 512 с. — ISBN 5-94692-017-0

Законодавство України про стандартизацію,метрологію і сертифікацію:Зб.нормативних актів. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 448 с. — ISBN 966-667-110-7

Мельник Л. Г. Информационная экономика:Уч.пособие. — Сумы:Университетская книга, 2003. — 288 с. — ISBN 966-680-114-0

Примакова Е. Сертификация продукции,товаров,работ,услуг.-Второе изд.,перераб. и доп. — Х.: Изд.дом "Фактор", 2002. — 148 с. — ISBN 966-8262-07-7

Книжок у каталозі: 5803
Книжок у електр. бібліотеці: 1392
Усього літератури: 7195
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 818

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналії: Навчальний словник-довідник для студентів

Автори

Піча В.М.

Співавтори

Соціологічна асоціація України; За ред. В.М. Пічі

Перебуває у підрозділах

316.Соціологія

Видавець

Київ: Каравела
Львів: Новий Світ-2000

Дата видання

2002

Кількісна характеристика

480 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Словник

Мова

Українська

Ключові слова

соціологія; словник; довідник

Авторський знак

С-69

УДК

316

ББК

С5я73

У наявності примірників

1

ISBN

966-95596-2-6
966-7827-15-1