Міжнародний Науково-технічний Університет

Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. — Київ: Видавничий дім "Ін Юре", 2001. — 448 с. — ISBN 966-7752-68-2

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права. — Київ: К.І.С., 2009. — 552 с. — ISBN 978-966-2141-38-2

Доліненко Л. О. Цивільне право України. — Київ: Кондор, 2006. — 356 с. — ISBN 966-351-039-0

Алексеев С. С. Восхождение к праву: Поиски и решения. — Москва: Норма, 2001. — 752 с. — ISBN 5-89123-536-6

Податковий кодекс України: станом на 20 вересня 2013 року : відповідає офіц. текстові. — К.: ЦУЛ, 2013. — 566 с. — ISBN 978-617-673-140-5

Книжок у каталозі: 5826
Книжок у електр. бібліотеці: 1799
Усього літератури: 7625
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 1027

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналії: Навчальний словник-довідник для студентів

Автори

Піча В.М.

Співавтори

Соціологічна асоціація України; За ред. В.М. Пічі

Перебуває у підрозділах

316.Соціологія

Видавець

Київ: Каравела
Львів: Новий Світ-2000

Дата видання

2002

Кількісна характеристика

480 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Словник

Мова

Українська

Ключові слова

соціологія; словник; довідник

Авторський знак

С-69

УДК

316

ББК

С5я73

У наявності примірників

1

ISBN

966-95596-2-6
966-7827-15-1