Міжнародний Науково-технічний Університет

Говорушко Т. А. Малий бізнес: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2006. — 200 с. — ISBN 966-364-253-X

Збарський В. К. Основи підприємництва та бізнесу: Підручник. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 464 с. — ISBN 966-860907-7

Іванов Ю. Б. Вступ до бізнесу. — Київ: Лібра, 1995. — 252 с. — ISBN 5-7707-8291-9

Аверьянов Б. В. Малый бизнес: правовой статус и бухгалтерский учёт предприятий. — Киев : [Б. в.], 1992. — 128 с. — ISBN 5-12-003407-1

Михалевич М. В. Моделирование переходной экономики: модели методы информационные технологии: [монография]. — Киев: Наук. думка, 2005. — 670 с. — ISBN 966-00-0536-9

Книжок у каталозі: 5991
Книжок у електр. бібліотеці: 1882
Усього літератури: 7873
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 119
Користувачів у каталозі: 1318

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Банківські операції: навч. посібник

Автори

Котковський В. С.

Співавтори

Нєізвєстна О. В.; Міністерство освіти і науки України; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"; Криворізький економічний інститут; М-во освіти і науки України; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; Криворіз. екон. ін-т

Перебуває у підрозділах

336.71. Банки. Банківська справа

Видавець

Київ: Кондор

Дата видання

2011

Кількісна характеристика

497, [3] с.

Вид документа

Однотомне видання

Мова

Українська

Ключові слова

види банків; виды банков; організація діяльності банку; организация деятельности банка; залучення коштів; привлечение средств; запозичення коштів; заимствование средств; платіжний оборот; платёжный оборот; пластикові картки; пластиковые карточки; кредитні операції; кредитные операции; векселі; векселя; цінні папери; ценные бумаги; торговельні операції; торговые операции; неторговельні операції; неторговые операции; іноземна валюта; иностранная валюта; фінансова стійкість банків

Предметна рубрика

Банківські операції; Навчальні видання для вищої школи

Авторський знак

К 73

УДК

336.71

Анотація

Загальні відомості про спектр основних банківських операцій, а також особливості створення, реєстрації, ліцензування банків, забезпечення їх фінансової стійкості.

У наявності примірників

1

ISBN

978-966-351-352-2