Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2795
Усього літератури: 8937
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 1258

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Банківські операції: навч. посібник

Автори

Котковський В. С.

Співавтори

Нєізвєстна О. В.; Міністерство освіти і науки України; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"; Криворізький економічний інститут; М-во освіти і науки України; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; Криворіз. екон. ін-т

Перебуває у підрозділах

336.71. Банки. Банківська справа

Видавець

Київ: Кондор

Дата видання

2011

Кількісна характеристика

497, [3] с.

Вид документа

Однотомне видання

Мова

Українська

Ключові слова

види банків; виды банков; організація діяльності банку; организация деятельности банка; залучення коштів; привлечение средств; запозичення коштів; заимствование средств; платіжний оборот; платёжный оборот; пластикові картки; пластиковые карточки; кредитні операції; кредитные операции; векселі; векселя; цінні папери; ценные бумаги; торговельні операції; торговые операции; неторговельні операції; неторговые операции; іноземна валюта; иностранная валюта; фінансова стійкість банків

Предметна рубрика

Банківські операції; Навчальні видання для вищої школи

Авторський знак

К 73

УДК

336.71

Анотація

Загальні відомості про спектр основних банківських операцій, а також особливості створення, реєстрації, ліцензування банків, забезпечення їх фінансової стійкості.

У наявності примірників

1

ISBN

978-966-351-352-2