Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2630
Усього літератури: 8772
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 1262

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Міжнародні системи вимірювання в економіці: навч. посібник-довід

Автори

Колотило Д. М.

Співавтори

Соколовський А. Т.; Афтанділянц В. В.; Міністерство освіти і науки України; Київський національний економічний університет; М-во освіти і науки України; Київ. нац. екон. ун-т

Перебуває у підрозділах

339.9. Міжнародна торгівля. Міжнародні економічні відносини

Видавець

Київ: КНЕУ

Дата видання

2000

Кількісна характеристика

176 с.

Вид документа

Однотомне видання

Мова

Українська

Ключові слова

метрологічна справа; метрологическое дело; метрология; наука вимірювання; наука измерения; системи вимірювання; системы измерения; одиниці вимірювання

Предметна рубрика

Економіка; Метрологія; Навчальні видання

Авторський знак

К 60

УДК

339.7.012

Анотація

Наведені документи законодавчого забезпечення метрологічної справи в Україні, етапи розвитку і сучасний стан науки вимірювання - метрології, довідкові матеріали для оперативного застосування одиниць різних систем вимірювання при опрацюванні техніко-економічних завдань.

У наявності примірників

1

ISBN

966-574-079-2