Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2710
Усього літератури: 8852
Відвідувачів на сайті: 73
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Основи римського приватного права: підручник

Автори

Підопригора О. А.

Перебуває у підрозділах

340. Право в цілому

Видавець

Київ: Вища школа

Дата видання

1995

Кількісна характеристика

267 с.

Вид документа

Однотомне видання

Мова

Українська

Ключові слова

джерела римського приватного права; источники римского приватного права; вчення про позов; учение об иске; сімейні правовідносини; семейные правоотношения; речове право; вещевое право; зобов’язальне право; обязательственное право; спадкове право

Предметна рубрика

Римське приватне право; Навчальні видання для вищої школи

Авторський знак

П 44

УДК

34(37)(075)

Анотація

У підручнику висвітлені поняття, предмет і система римського права, його джерела. Розглянуто питання захисту приватних прав, сімейних правовідносин, широко подані речові права. Значна увага приділена зобов’язальному праву, спадкоємному праву.

У наявності примірників

1

ISBN

5-11-004389-2