Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4115
Усього літератури: 10933
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум

Автори

Сердюк О. В.

Співавтори

Сердюк О. В.; Щокін Ю. В.; Яковюк І. В.; Аббакумова Д. В.; Анакіна Т. М.; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кафедра міжнародного права; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Каф. міжнар. права

Перебуває у підрозділах

341. Міжнародне право

Видавець

Харків: Право

Дата видання

2017

Кількісна характеристика

372, [1] с.

Вид документа

Однотомне видання

Мова

Українська

УДК

341.231.14(477+4)

ББК

Х915.232.4; Х809(4УКР)3

У наявності примірників

0

ISBN

978-966-937-296-3