Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 50
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 62. Техніка в цілому .Системи технологій ->

1. Акульшин А. И. Учебно-методическое пособие к решению задач курса "Технология разработки нефтяних месторождений. — К.:МНТУ, 2006.
2. Артоболевский И. Механизмы в современной технике Т.2. — К.:Наука, 1971. — 1008 c.
3. Балацкий Л. Т. Прочность прессовых соединений. — К.:Техніка, 1982. — 151 c.
4. Бугай В. Ю., Глоба В. М., Венгерцев Ю. О. Спорудження нафтобаз і газонафтосховищ:Підручник для студентів вищих закладів. — К.:ВІПОЛ, 2000. — 606 c. — ISBN 5-7720-0951-6
5. Бугай Ю. М. Розробка прогресивних конструкцій перових сведел Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня. 2001. — 18 c.
6. Бугай Ю. М., Караченцев В. Є. Основи метрології і електричні вимірювання:Лабораторний практикум. — К.:МНТУ, 2003. — 324 c.
7. Венгерцев Ю. О., Глоба В. М., Ключак І. І. Підвищення надійності зберігання нафтопродуктів. 1996. — 256 c.
8. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю. Проектування та експлуатація насосних і компресорних станцій.Курсове проектування. 2005.
9. Вислобіцький П. А. Розрахунки граничних станів колон труб та трубопроводів. — К.:Логос, 1997. — 364 c.
10. Глоба В. М., Венгерцев Ю. О. Технічна діагностика і ремонт сталевих резервуарів:Навч.посібник для технічних вузів. — К.:Молодь, 1999. — 356 c.,табл. — ISBN 5-7720-0970-2
11. Иванченко Ф. К. Расчеты грузоподьемных и транспортирующих машин. — К.:Вища школа, 1978. — 576 c.
12. Коваленко М. П., Грудз В. Я., Михайлік В. Б. Трубопровідний транспорт газу. — К.:Агенство з рац.викор.енерг та екології, 2002. — 600 c.
13. Коваленко М. П., Денисюк С. П. Енергозбереження -пріоритетний напрямок державної політики України. — К.:УЕЗ, 1998. — 506 c.
14. Ковалко М. П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту енциклопедичні знання. — К.:Українські енциклопедичні знання, 2001. — 288 c.
15. Козаченко С. В., Майданович А. М. О системе основных факторов и путей повышения экономической эффективности проектируемых машин. В кн.: Экономические проблемы создания и освоения новой техники: Тематич. сборник.. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1976. — С. 5-16
16. Коломєєв В. М. Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів. — Харків:Вид-во ун-ту, 2000. — 149 c.
17. Коротких І. В., Петелько О. Ф. Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва:Навч.вид. — К.:Геолог-розвід.технікум, 1999. — 175 c.
18. Крижанівський Є. І., Малько Б. Д., Сенчішак В. М. Курсове проектування з теорії механізмів і машин:Навч.посіб. — Івано-Франківськ .:Видав поліграф то-во "Вік", 1996. — 357 c.
19. Медведенко Б. І. Основи електротехніки та електротехніки:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 167 c.
20. Мілик В. І. Електротехніка та електромеханіка:Навч.посіб. — К.:Каравелла, 2006. — 376 c.