Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 93
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 62. Техніка в цілому .Системи технологій ->

1. Ронинсое Э. Г. Автогрейдеры : Учебник. — Москва : Высшая школа, 1982. — 192 с.
2. Василенко О. Б. Адаптація та адаптивні системи керування: проблеми, напрями, перспективи. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.55-59
3. Англо-русский политехнич. словарь/ Под общ. ред. А.Е. Чернухина. — Москва, Физматгиз, 1962. — 664 c.
4. Белый В. А., Пинчук Л. С. Введение в материаловедение герметизирующих систем. — Минск.:Наука и техника, 1980. — 304 c.
5. Петухов И. М., Батугина И. М. Геодинамика. — М.:Недра, 1996. — 217 c.
6. Балакина В. И. Дизель В 2 ( 124 15. — М.:В/О"Энергомашэкспорт", 1974. — 255 c.
7. Руднікова А. А. Довідник працівника газотранспортного підприємства. — К.:Росток, 2001. — 1091 c.
8. Експлуатація і технічне обслуговування газорозпод. станцій магістрал. газопроводів:Довідник /За заг.ред.акад.А.А.Рудніка. — К.:Росток, 2003. — 575 c. — ISBN 966-95386-4-5
9. Мілик В. І. Електротехніка та електромеханіка:Навч.посіб. — К.:Каравелла, 2006. — 376 c.
10. Коваленко М. П., Денисюк С. П. Енергозбереження -пріоритетний напрямок державної політики України. — К.:УЕЗ, 1998. — 506 c.
11. Саакиян Л. С., Ефремов А. П. Защита нефтегазопромышленного оборудования от коррозии. — М.:Недра, 1982. — 227 c.
12. Краткий политехнический словарь. — Москва, Госизд -во технико-теоретической литературы, 1955. — 1132 c.
13. Солонин Б. Н. Краткий справочник по проектированию и бурению скважин на воду. — М.:Недра, 1977. — 62 c.
14. Курсове проектування з теорії механізмів і машин:і деталі машин:Методичні вказівки і завдання. 1998. — 16 c.
15. Крижанівський Є. І., Малько Б. Д., Сенчішак В. М. Курсове проектування з теорії механізмів і машин:Навч.посіб. — Івано-Франківськ .:Видав поліграф то-во "Вік", 1996. — 357 c.
16. Чаповский Е. Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов.Изд 4-е. — М.:Недра, 1975. — 304 c.
17. Коротких І. В., Петелько О. Ф. Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва:Навч.вид. — К.:Геолог-розвід.технікум, 1999. — 175 c.
18. Ковалко М. П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту енциклопедичні знання. — К.:Українські енциклопедичні знання, 2001. — 288 c.
19. Артоболевский И. Механизмы в современной технике Т.2. — К.:Наука, 1971. — 1008 c.
20. Цытович Н. А. Механика грунтов:Краткий курс. — К.:Высшая школа, 1968. — 258 c.