Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 93
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

201. Новий франц.-український та україн.-французький словник / Укл.Л.М.Авраменко. — Х.:Світовид, 2002. — 896 c. — ISBN 966-7921-27-6
202. Франц.-рус.и рус.-франц.словарь для школьника / Сост.В.П.Грабовский. — К.: А.С.К., 2002. — 704 c. — ISBN 966-539-154-2
203. Франц.-рус. и рус.-франц.словарь для школьника: /Сост.В.П.Грабовский. — К.: А.С.К., 1998. — 704 c. — ISBN 966-539-108-9
204. Франц.-рус.и рус.-франц.словарь для школьника:/Сост.В.П.Грабовский. — К.: А.С.К., 2003. — 704 c. — ISBN 966-8291-53-0
205. Франц.-україн.-російський словник базисної лексики /Укл.С.В.Мелішкевич,В.В.Левченко, Б.М.Колодій. — К.:Богдана, 2003. — 392 с. — ISBN 966-7058-29-8
206. Словник:Іспан.-рос.Російсько-іспан.:Посіб.для заг.навч.закл.та вузів /Уклад.:В.Ф.Сахно,С.А.Коваль. — К.:Ірпінь, 2006. — 544 с. — ISBN 966-569-000-0
207. Новейший нем.-рус.,русско-нем.словарь /Сост.Л.Ф.Перепеченко. — Х.:Промінь, 2007. — 960 c. — ISBN 966-324-028-8
208. Новый нем.-русский, русско-нем.словарь :42 000 слов. — К.: А.С.К., 2002. — 808 c. — ISBN 966-539-191-7
209. Worterbuch der Deutschen Gegenwartssprache /Herausgegeben vor R. Klappenbach und W. Steinity. — Akademie -Verlag Berlin, 1970. — 2412 c.
210. Richtiges und gutes Deutsch: Worterbuch der sprachlichen Zweifelsfalle. — Dudenverlag, 1997. — 859 c. — ISBN 3-411-04094-7
211. Die sinn-sachverwandten Worter:Synonymworterbuch der deutschen Sprache. — Dudenverlag, 1997. — 858 c. — ISBN 3-411-20908-9
212. Langenscheidts Grosworterbuch Deutsch-Sussisch-1.Band A-K. — Langenscheidt, 1983. — 1076 c. — ISBN 3-468-02295-6
213. Langenscheidts Grosworterbuch Deutsch-Russisch.-2.Band L-Z. — Langenscheidt, 1983. — 1177 c. — ISBN 3-468-02295-6
214. Німецько-український словник: 8 000 слів / Укл.Я.Ярема. — К.:МП "Пам’ятки України", 1994. — 728 c. — ISBN 5-7770-0863-1
215. Укр.-нем.словарь:/Сост.В.Н.Бублик,В.М.Колесник и др.-2-е изд. — К.:Радянська школа, 1989. — 408 c. — ISBN 5-33000703-8
216. Универсальный русско-немецкий, немецко-русский словарь.75 000 слов и оборотов. — К.:" Методика", 2005. — 582 c. — ISBN 966-8315-76-6
217. Карманный словарь рус.-немецкий,нем.-русский.25 000 слов и оборотов. — К.:" Методика", 2005. — 378 c. — ISBN 966-8315-75-8
218. Большой современный нем.-русский рус.-немецкий словарь: 160 000 слов /Сост. С.Д.Романов. — Донецк:ООО ПКФ, 2004. — 640 с. — ISBN 966-548-242-4
219. Большой русско-немецкий словарь /Под ред.К.Лейна.-18 изд.,исправ. — М.: Русский язык-Медиа, 2004. — 736 c. — ISBN 5-9576-0064-4
220. Словник труднощів української мови: Біля 15 000 слів/ За ред.С.Я.Єрмоленко. — К.:Радянська школа, 1989. — 336 c. — ISBN 5- 330-00702-Х