Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

1. Литвинов В. Д., Скорина Л. П. 500 крилатих висловів.Тексти. Латино-український словник+ англ.,нім.,франц.,іспан.відповідники. — К.:Індоевропа, 1993. — 320 с. — ISBN 5-7707-5024-3
2. Holder R. W. A Dictionaru of Euphemisms. — Oxford Universitu Press, 1995. — 470 c. — ISBN 0-19-869275-7
3. Holder R. W. A Dictionary of Euphemisms. — Oxford University Press, 1995 1995. — 470 c. — ISBN 0-19-869275-7
4. Cambers Кeu-Word Dictionaru English-Ukrainian semidilingual. — Київ, "Всеувіто", 2002. — 431 c. — ISBN 966-520-019-4
5. Cambridge International Dictionary of English. — USA :Cambridge University Press, 1995 1989. — 1772 c. — ISBN 0 521 48236 4
6. Cassell’s Italian Dictionary Italian-English English-Italsan Compiled by Piero Rebora. — New York :, 1958. — 1096 c.
7. Chambers Dictionary of Phrasal Verbs :English -Ukrainian semibilingual. — К.:Всеувито, 2003. — 484 c. — ISBN 966-520-050-Х
8. Chambers Key-Word Dictionary: English-Ukrainian semibilingual. — К.:Всеувито, 2002. — 431 c. — ISBN 966-520-019-4
9. Concise edition english Dictionary. — Scotland: Gedes,Grosset, 1999. — 383 c. — ISBN 1 85534 961 2
10. Concise English - Chinese Chinese-English Dictinaru. — Oxford Universitu Press, 1980. — 599 c.
11. Cowie A. P., A .Evison. Concise English-Chinese Cninese-English Dictionary. — Oxford University Press, 1986. — 600 c.
12. Concise Oxford Russian Dictionaru. — Москва,Издательский Дом ИНФРА_М, 2005. — 1007 c. — ISBN 0-19-860152-2
13. Concise Oxford Russian Dictionary:Revised Edition. — М.: Весь Мир , ИНФРА--М, 2005. — 1007 c. — ISBN 5-7777-0098-5
14. Edmund Daum, Werner Schenk. Deutsch -Russisches Worterbuch. — Leipyig, 1962. — 718 c.
15. Die sinn-sachverwandten Worter:Synonymworterbuch der deutschen Sprache. — Dudenverlag, 1997. — 858 c. — ISBN 3-411-20908-9
16. Englisch in vir Wochen .Ein Kompakt-Sprachkurs. — Koln, 1980. — 239 c. — ISBN 3-632-98956-7
17. English Thesaurus Concise Edition. — Scotland: Gedes,Grosset, 2002. — 384 c. — ISBN 1 84205 019 2
18. Сalderwood -Schnorr V., Ute N. German -English,English-German Dictionary. — London: Colins, 1988. — 322 c. — ISBN 0 00 458926 2
19. Germman Guammar. — Oxford Universitu Press, 1993. — 291 c. — ISBN 0-19-211677-0
20. Langenscheidts Grosworterbuch Deutsch-Russisch.-2.Band L-Z. — Langenscheidt, 1983. — 1177 c. — ISBN 3-468-02295-6