Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

221. Орфографич. словарь русс.языка:около 100 000 слов /АН СССР.Ин-т русс.яз..-29-е изд.,испр.и доп. — М.:" Русский язык", 1991. — 414 с. — ISBN 5-200-01817-Х
222. Macmillan School dictionary. — USA : Macmillan Publishers Limited, 2004. — 871 p. — ISBN 1-405-01342-7
223. Macmillan English Dictionary for advanced learners/ International student edition. — USA : Macmillan Publishers Limited, 2007. — 1748 p. — ISBN 978-0230-02492-2
224. Concise Oxford Russian Dictionaru. — Москва,Издательский Дом ИНФРА_М, 2005. — 1007 c. — ISBN 0-19-860152-2