Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 87
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

221. Словник труднощів української мови: Біля 15 000 слів/ За ред.С.Я.Єрмоленко. — К.:Радянська школа, 1989. — 336 c. — ISBN 5- 330-00702-Х
222. Русско-немецкий немецко-русский словарь/Сост.В.Шенк. — Langenscheidt, 1999. — 624 c. — ISBN 3-468-12290-х
223. Англо-український словник:Близько 20 000 слів/За ред. Ю.О.Жлуктенка.-5-те вид. — К.: Освіта, 1998. — 432 с. — ISBN 966-04-0289-9
224. Орфографич. словарь русс.языка:около 100 000 слов /АН СССР.Ин-т русс.яз..-29-е изд.,испр.и доп. — М.:" Русский язык", 1991. — 414 с. — ISBN 5-200-01817-Х
225. Macmillan School dictionary. — USA : Macmillan Publishers Limited, 2004. — 871 p. — ISBN 1-405-01342-7
226. Macmillan English Dictionary for advanced learners/ International student edition. — USA : Macmillan Publishers Limited, 2007. — 1748 p. — ISBN 978-0230-02492-2
227. Concise Oxford Russian Dictionaru. — Москва,Издательский Дом ИНФРА_М, 2005. — 1007 c. — ISBN 0-19-860152-2