Міжнародний Науково-технічний Університет

Мірошниченко О. А. Трудове право України: навч. посіб. — Київ : Дорадо-Друк, 2010. — 242 с. — ISBN 978-966-2077-24-7

укл. Козінцев І. П., Савенко Л. А. Людина і праця: Довідник з правових питань. — Київ : Юрінком Інтер, 1997. — 334 с. — ISBN 966-7302-05-9

Методичний посібник з питань онсовних законодавчих актів з охорони праці. — Київ : [б. в.], 2007. — 74 с.

ред. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України: Підручник. — Київ : Знання, 2001. — 564 с. — ISBN 966-620-091-0

ред. Пилипенко П. Д. Трудове право України: навч. посіб. — Київ : Істина, 2010. — 208 с. — ISBN 966-7613-69-0

Книжок у каталозі: 6337
Книжок у електр. бібліотеці: 3357
Усього літератури: 9694
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 82. Художня література. Літературознавство -> 82-3. Художня проза ->

21. Горький М. Рассказы. — Москва,"Худ.литература", 1983. — 446 c.
22. Грекова И. Дамский мастер:Избранное. — М.:Текси, 1998. — 350 c.
23. Грекова И. Вдовий пароход: Избранное. — Москва, "Текст", 1998. — 351 c. — ISBN 5-7516-0125-4
24. Грекова И. Дамский мастер: Избранное. — Москва, "Текст", 1998. — 351 c. — ISBN 5-7516-0124-6
25. Грекова Ирина. Вдовий пароход: Избранное. — М.: Текси, 1998. — 351 c.
26. Гусаров Д. Распутин, В Быков В. Сборник. Роман и повести. За чертой милосердия. Живи и помни. Знак беды. — Москва,"Советский писатель", 1988. — 656 c.
27. Данилевский Г. П. Княжна Тараканова; Сожженная Москва: Исторические романы. — Москва,"Советская Россия", 1983. — 352 c.
28. Достоевский Ф. М. Избранное: "Бедные люди", "Белые ночи", "Неточка Незванова". — Москва, "Современник", 1971. — 351 c.
29. Думбадзе Н. В. Закон вечности: Романы; Повесть; Рассказы. Пер.с груз. — Москва," Худож.литература", 1988. — 591 c. — ISBN 5-280-00254-2
30. Дюма А. Граф Монте-Кристо Пер с фр. — Кишинев:Лумина, 1980. — 576 c.
31. Егер Генри. Бунт обреченных. Роман. Перевод с нем. — Москва, "Прогресс", 1967. — 399 c.
32. Жорж Санд. Графиня Рудольштадт:Роман Пер с фр. — К.:Муз, 1991. — 480 c.
33. Задорнов Н. П. Большие плавания: Роман. В 3-х кн. Изд.перераб. — Москва, " Худож.литература", 1984. — 639 c.
34. Зощенко М. М. Избранное. — Москва,"Правда", 1981. — 608 c.
35. Зощенко М. М. Избранное. — М.:Правда, 1981. — 608 c.
36. Иванов Валентин. Русь великая. Роман-хроника. — Москва, Военное изд-во Минобороны СССР, 1975. — 606 c.
37. Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю.Кн.1-2. Т.1. — Москва,Госизд-во художественной литературы, 1950. — 591 c.
38. Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Кн.4_5. Том 2. — Москва, Госизд-во художественной литературы, 1950. — 446 c.
39. Каттнер Г. Большая ночь: Сб. науч.-фант. рассказов. — М.: МИКП "ИннКо", 1992. — 128с. — ISBN 5-88106-005-9
40. Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. Литературно-художественное издание. — Москва,"Правда", 1990. — 624 c. — ISBN 5-253-00034-8