Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4088
Усього літератури: 10906
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 620. Випробовування матеріалів. Енергозбереження ->

21. Уманского А. А. Сборник задач по сопротивлению материалов для студентов. — Москва, 1975. — 496 c.
22. Феодосьев В. И. Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов. — Москва : Наука, 1969. — 173 с.
23. Фесик С. П. Справочник по сопротивлению материалов. — Киев, 1970. — 308 c.
24. Хільчевський В. В., Кондратюк С. Є., Степаненко В. О. [та ін.] Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навч.посібник. — К.: Либідь, 2002. — 328 с. — ISBN 966-06-0247-2
25. Чернявський С. Д. Посібник з курсу опору матеріалів. — Київ, 1958. — 135 c.
26. Шипейко А. В. В океане энергии. — Москва, 1976. — 393 c.
27. Шкловська И. Ю. Машины и приборы для испытания материалов. — Москва, 1971. — 211 c.
28. Шрайера Л. Л. Коррозия. — Москва, 1981. — 632 c.