Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4088
Усього літератури: 10906
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 620. Випробовування матеріалів. Енергозбереження ->

1. ред. Клинова И. Я. Боротьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности: Для студентов. — Москва, 1968. — 209 c.
2. Шипейко А. В. В океане энергии. — Москва, 1976. — 393 c.
3. Береснева Б. И. Влияние высоких давлений на вещество Том 2 для студентов. — Киев, 1987. — 256 c.
4. Пилянкевича А. Н. Влияние высоких давлений на вещество Том1 для студентов. — Киев, 1987. — 232 c.
5. Борисенко В. А., Ніхаєнко Ю. А., Левченко В. О. [та ін.] Водневе руйнування сталей в умовах транспортування природного газу. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.48-50
6. Божидарнки В. В. Двовимірні задачі теорії пружності й термопружності структурно-неоднорідних тіл для студентів. — Львів, 1998. — 352 c.
7. Феодосьев В. И. Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов. — Москва : Наука, 1969. — 173 с.
8. Буденков Г. А., Недзвецкая О. В. Динамические задачи теории упругости в приложении к проблемам акустического контроля и диагностики. — М.: Физматлит, 2004. — 136с. — ISBN 5-94052-061-Х
9. Стрижевский И. В. Защита металлов от коррозии. — Москва, 1986. — 112 c.
10. Стрижевский И. В., Сурис М. А. Защита подземных теплопроводов от коррозии. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 344 c.
11. Виноградов В. Н. Изнашивание при ударе. — Москва, 1982. — 192 c.
12. Шрайера Л. Л. Коррозия. — Москва, 1981. — 632 c.
13. Томашов Н. Д. Лабораторные работы по коррозии и защите металлов. — Москва, 1961. — 238 c.
14. Бугай Ю. М. Лекції з оперу матеріалів для студентів. — Київ, 2003. — 468 c.
15. Хільчевський В. В., Кондратюк С. Є., Степаненко В. О. [та ін.] Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навч.посібник. — К.: Либідь, 2002. — 328 с. — ISBN 966-06-0247-2
16. Шкловська И. Ю. Машины и приборы для испытания материалов. — Москва, 1971. — 211 c.
17. Методи і засоби частотно- дисперсійного аналізу речовин та матеріалів:Фізичні основи [В 2 кн.]. Кн. 1 / Д. Б. Головко. — К.: ФАДА, ЛТД, 2000. — 200 с.: рис. — ISBN 966-7625-07-9
18. Самойловича Г. С. Неразрушающий контроль металлов и изделий. — Москва, 1976. — 456 c.
19. Клорнілов О. А. Опір матеріалів.Підр. — К.:Логос, 2002. — 562 c.
20. Чернявський С. Д. Посібник з курсу опору матеріалів. — Київ, 1958. — 135 c.