Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3941
Усього літератури: 10752
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 512. Алгебра ->

21. Воеводина В. В. Задачник по линейной алгебре. — Москва, 1975.
22. Васильев Н. Б. Заочные математические олимпиады для вузів. — Москва, 1986. — 176 c.
23. Сканав М. І. Збірник задач з математики для вступників до вузів. — К.:Онікс, 2005. — 608 c.
24. Дереч В. Д. Інтегральне числення - невизначений інтеграл: Для студентів. — Вінниця, 2002. — 118 c.
25. Кушнир И. А. Координатный и векторные методы решения задач. — Киев, 1996. — 413 c.
26. Дольд А. Лекции по алгебраической топологии. — Москва, 1976.
27. Интенберг С. И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости введение в анализ для студентов. — Ленинград, 1970.
28. Солодовников А. С., Торопова Г. А. Линейная алгебра с елементами аналитической геометрии. — Москва Высшая школа, 1987. — 254 c.
29. Бугір М. К. Математика для економістів.Лінійна алгебра,лінійні моделі:Посіб.для студ.вищих навч.закладів. — К.:Академія, 1998. — 272 c.
30. Крюков М. М. Метематика: Навч. посіб. з математики для слухачів підготов. курсів і вступників до вищ. навч. закладів. — Київ: КУЕТТ, 2007. — 292 с. — ISBN 966-7737-52-7
31. Коснвски Ч. Начальный курс алгебраической топологии. — Москва, 1983. — 304 c.
32. Дуженко В. С. Нелинейное оценивание параметров. — Москва, 1979.
33. Кушнир И. А. Неравенства.Задачи и решения. — К.:АСТАРТА, 1996. — 453 c.
34. Архангельского А. В. Общая типология для студентов. — Москва, 1968. — 377 c.
35. Основи дискретної математики:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 210с.
36. Архангельский А. В. Основы общей типологии в задачах и упражнениях. — Москва, 1974. — 417 c.
37. Каргаполов М. И. Основы теории групп. — М.:Наука, 1982. — 288 c.
38. Каргаполов М. И. Основы теории групп. — Москва, 1972. — 240 c.
39. Андрэ В. Основы теории чисел. — Москва, 1972. — 265 c.
40. Мазур К. И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника. — К.:Мзд-во Украинская энциклопедия, 1993. — 407 c.