Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 82
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 512. Алгебра ->

1. Abstract Algebra:Synopsis of Lectures. 1999. — 28 c.
2. Колмогорова А. Н. Алгебра и начала анализа учебник для 10-11 классов средней школы. — Москва"Просвещение", 1991. — 316 c.
3. Алгебра и теория чисел. Ч.2 Линейная алгебра и полиномы: Учеб. пос / Е. С. Ляпин. — М.: Просвещение, 1978. — Ч. 2. — 448 с.
4. Яремчук Ф. П., Рудченко П. А. Алгебра и элементарные функции.Справочник. — К.:Наукова думка, 1987. — 648c.
5. Колмогорова А. Н. Алгебра і початки аналізу Навч.посіб для 10 класу середньої школи. — Київ "Радянська школа", 1976. — 255 c.
6. Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу. Профільний рівень. — Харків: Гімназія, 2018. — 400 с.
7. Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 11 класу. Профільний рівень. — Харків: Гімназія, 2019. — 352 с. — ISBN 978-966-474-324-9
8. Клиот М. И., Дашинский. Алгебра матриц и векторов:Для студентов. — Ленинград, 1974. — 160 c.
9. Мерзляк А. Г. Алгебраїчний тренажер:Посібник для школярів та абітурієнтів. — К.:АСК, 1997. — 115 c.
10. Прамонова С. М. Аналітична геометрія та лінійна алгебра:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 321 c.
11. Атья М. Введение в коммуникативную алгебру( для студентов). — Москва, 1972.
12. Ермолаев Л. А. Введение в линейную алгебру и линейное программирование: Для студентов. — Алма-Ата, 1966. — 183 c.
13. Вища математика:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. Укл.: Е.А.Нікіфоров, Румянцев А. О. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 302с.
14. Бурбаки Н. Группи и алгебры ли группы костера и системы титса группы, порожденные отражениями системы корней для вузов. — Москва, 1972. — 321 c.
15. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. — К.:Видавнича група BHV, 2007. — 368 c.
16. Бондаренко В. Диференційні рівняння:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 67 c.
17. Милнор Дж. Дифференциальная топология для студентов. — Москва, 1972. — 273 c.
18. Галушка І. М. Довідник з елементарної математики,механіки та фізики. — К.:Наук думка, 1996. — 191 c.
19. Арнольд В. И. Допольнительные главы теории обикновенных диферециальных уравнений. — М.:Наука, 1978. — 304 c.
20. Завало С. Т. Елементарная математика Алгебра. Для студентов. — Вища школа, 1971. — 356 c.