Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 519.2. Ймовірність. Математична статистика ->

21. Ивченко Г. И. Математическая статистика: Учебн. пос. — М.: Высш. шк., 1984. — 248 с.
22. Карасев А. И. Теория вероятностей и математическая статистика издание третье. — Москва "Статистика", 1977. — 278 c.
23. Кендалл М. Статистические выводы и связи для вузов. — Москва, 1973. — 878 c.
24. Крамер Г. К., Лидбеттер М. Стационарные случайные процессы свойства выборочных функций и их приложения. — Москва, 1969. — 391 c.
25. кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статитстика : учебник. — Москва : Юнити-Дана, 2002. — 543 с. — ISBN 5-238-00141-х
26. Лавреченко А. С. Лекции по математической статистике и теории случайных процессов. — Москва, 1974.
27. Линдон Р. Комбинаторная теория групп. — Москва, 1980. — 448 c.
28. Майстров Д. Е. Теория вероятностей исторический очерк для вузов. — Москва, 1967.
29. Теорія ймовірності та математична статистика: навч. посіб. в двох ч. Ч. 2 / М. Г. Медведєв. — Київ, 2008. — 354 с. — ISBN 978-966-96983-6-0
30. Мельник М. Основы прикладной статистики. — Москва, 1983. — 416 c.
31. Мэйндоналд Дж. Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 350 с. — ISBN 5-279-00057-4
32. Практический В. Д., Коган Л. А. Практический математико-статистический анализ в коксохимии. — М.:Металургия, 1975. — 185 c.
33. Прохоров Ю. В. Теория вероятностей: Основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы : Учеб. пособ. — Москва : Наука, 1967. — 495 с.
34. Равва Д. П. Теорія інформації: Комплексний навчально-методичний посібник. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 88 c.
35. Розанов Ю. А. Случайные процессы для студентов. — Москва, 1971. — 283 c.
36. Розанов Ю. А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика. — М.: Наука, 1985. — 320с.
37. Савельев Л. Я. Комбинаторика и вероятность. — Новосибирск, 1975.
38. Севастьянов Б. А., Чистяков В. П. Сборник задач по теории вероятностей. — Москва "Наука", 1980. — 223 c.
39. Селін, Олександр, Миколайович. Алгоритми та структури даних:Конспект лекій. — К.:МНТУ, 1995. — 224 c.
40. Скитович В. П. Элементы теории массового обслуживания. — Ленинград, 1976. — 96 c.