Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 519.2. Ймовірність. Математична статистика ->

21. Ивченко Г. И. Математическая статистика: Учебн. пос. — М.: Высш. шк., 1984. — 248 с.
22. Карасев А. И. Теория вероятностей и математическая статистика издание третье. — Москва "Статистика", 1977. — 278 c.
23. Кендалл М. Статистические выводы и связи для вузов. — Москва, 1973. — 878 c.
24. Крамер Г. К., Лидбеттер М. Стационарные случайные процессы свойства выборочных функций и их приложения. — Москва, 1969. — 391 c.
25. кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статитстика : учебник. — Москва : Юнити-Дана, 2002. — 543 с. — ISBN 5-238-00141-х
26. Лавреченко А. С. Лекции по математической статистике и теории случайных процессов. — Москва, 1974.
27. Линдон Р. Комбинаторная теория групп. — Москва, 1980. — 448 c.
28. Майстров Д. Е. Теория вероятностей исторический очерк для вузов. — Москва, 1967.
29. Теорія ймовірності та математична статистика: навч. посіб. в двох ч. Ч. 2 / М. Г. Медведєв. — Київ, 2008. — 354 с. — ISBN 978-966-96983-6-0
30. Мельник М. Основы прикладной статистики. — Москва, 1983. — 416 c.
31. Мэйндоналд Дж. Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 350 с. — ISBN 5-279-00057-4
32. Окулова С. М. Задачи по программированию. — М.:Бином Лаборотория знаний, 2006. — 820 c.
33. Практический В. Д., Коган Л. А. Практический математико-статистический анализ в коксохимии. — М.:Металургия, 1975. — 185 c.
34. Прохоров Ю. В. Теория вероятностей: Основные понятия, предельные теоремы, случайные процессы : Учеб. пособ. — Москва : Наука, 1967. — 495 с.
35. Равва Д. П. Теорія інформації: Комплексний навчально-методичний посібник. — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 88 c.
36. Розанов Ю. А. Случайные процессы для студентов. — Москва, 1971. — 283 c.
37. Розанов Ю. А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика. — М.: Наука, 1985. — 320с.
38. Савельев Л. Я. Комбинаторика и вероятность. — Новосибирск, 1975.
39. Севастьянов Б. А., Чистяков В. П. Сборник задач по теории вероятностей. — Москва "Наука", 1980. — 223 c.
40. Селін, Олександр, Миколайович. Алгоритми та структури даних:Конспект лекій. — К.:МНТУ, 1995. — 224 c.