Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 519.2. Ймовірність. Математична статистика ->

1. Probalitity Theory Mathematical Statistics:Sinopsis of Lectures. 1999. — 83 c.
2. Селін, Олександр, Миколайович. Алгоритми та структури даних:Конспект лекій. — К.:МНТУ, 1995. — 224 c.
3. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях: Монография/ отв. ред.М.И. Нечепуренко. — Новосибирск: Наука, 1990. — 513 с. — ISBN 5-02-028614-1
4. Беллман Р. Введение в теорию матриц: Для студентов. — Москва, 1969. — 368 c.
5. Мэйндоналд Дж. Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 350 с. — ISBN 5-279-00057-4
6. Окулова С. М. Задачи по программированию. — М.:Бином Лаборотория знаний, 2006. — 820 c.
7. Савельев Л. Я. Комбинаторика и вероятность. — Новосибирск, 1975.
8. Линдон Р. Комбинаторная теория групп. — Москва, 1980. — 448 c.
9. Смирнов Н. В. Курс теории вероятностей математической статистики. — Москва, 1969. — 386 c.
10. Вентцель А. Д. Курс теории случайных процессов для студентов. — Москва, 1976. — 318 c.
11. Лавреченко А. С. Лекции по математической статистике и теории случайных процессов. — Москва, 1974.
12. Дружинин Н. К. Логика оценки статистических гипотез. — Москва "Статистика", 1973. — 210 c.
13. Андон Ф. И., Яшунин А. Е., Резниченко В. А. Логические модели интелектуальных информационных систем. — К.:Наукова думка, 1999. — 396 c.
14. Ивченко Г. И. Математическая статистика: Учебн. пос. — М.: Высш. шк., 1984. — 248 с.
15. Горбунов В. А. Математические методы в теории защиты информации. — М.:уН-та, 2004. — 82 c.
16. Гноенский Л. С., Каменский Г. А. Математические основы теории управляемых систем. — Москва, 1979. — 237 c.
17. Чертова О. Р. Математична логіка і теорія автоматів:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 190 c.
18. Турчанінова Л. І., Човнюк Ю. В., Синявська Л. М. Методи теорії ймовірностей,математичні статистики та комп’ютерного моделювання в економічній діяльності.Збірник задач:Навч.посіб. — К.:ВІПОЛ, 1997.
19. Жлуктенко В. И. Методические указания к самостоятельной работе студентов экономических специальностей по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика. — К.:КИНХ, 1988. — 120 c.
20. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики:Навч.посіб. — К.:КВІЦ, 2003. — 432 c.