Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 59
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 651. Діловодство. Оргтехніка ->

21. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ: МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х
22. Фельзер А. Б. Делопроизводство:справочное пособие.-Изд.2-е,перераб.и доп. — К.:Вища школа, 1987. — 320 с.
23. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення:підручник.Вид.3-тє,доп.і переробл. — К.:Атіка, 2007. — 592 с. — ISBN 966-326-219-2
24. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення:Навч.посіб.-3-тє вид.,переробл.і доп. — К.:Вища школа, 2004. — 302 c. — ISBN 966-642-113-5
25. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців:навч.посіб. — К.:Літера, 2004. — 400 с. — ISBN 966-7543-43-9
26. Шевчук С. В. Діл.мовлення.Модул.курс:Підр.3-тє вид. — К.: Видавництво "Арій", 2007. — 448 с. — ISBN 966-8958-36-1
27. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення:Навч.посібник.-6-еу вид.,випр.і допов. — К.: Алерта, 2008. — 301 с. — ISBN 978-966-8533-82-2
28. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібн. для студ. вищ. навч.закл. — К.: Вища школа, 1997. — 271 с. — ISBN 5-11-004696-4
29. Шевчук С. В. Ділове мовлення: підручник. — К.: Арій, 2010. — 448 с. — ISBN 978-966-498-077-4
30. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. — К.: Літера ЛТД, 2001. — 480 с. — ISBN 966-7543-05-6
31. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з укр.діл. мовлення:Навч.посіб. — К.:Літера ЛТД, 2002. — 144 с. — ISBN 966-7543-30-7
32. Деловая переписка с иностранными фирмами: практическое пособие [по английскому языку для говорящих на русском и французском языках]. — Москва: Имидж, 1991. — 431, [1] с. — ISBN 5-86044-009-X
33. Ділова українська мова:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім.акад.Ю.Бугая, 2009. — 93 с.
34. Діловодство у судах: збірник інструкцій/Упор.Є.К.Пашутинський. — К.: КНТ, 2008. — 436 с. — ISBN 978-966-373-348-7
35. Діловодство у державних установах: збірник інструкцій/Упор.Є.К.Пашутинський. — К.: КНТ, 2009. — 593 с. — ISBN 978-966-373-347-0
36. Деловая переписка с зарубеж.партнером / Сост.А.В.Плотникова. — К.: МП "Мира", 1992. — 128 с. — ISBN 5-7707-1278-3
37. Укр.ділова мова:Практикум / Г.Й.Волкотруб,А.М.Венцковський.-2-ге вид.,стер. — К.:МАУП, 2004. — 156 с. — ISBN 966-608-469-4