Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 232
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Управління підприємствами. Організація виробництва, торгівлі та засобів зв’язку -> 651. Конторське (канцелярське) діло. Офіс-менеджмент. Діловодство. Оргтехніка ->

1. Шевчук С. В. Діл.мовлення.Модул.курс:Підр.3-тє вид. — К.: Видавництво "Арій", 2007. — 448 с. — ISBN 966-8958-36-1
2. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців:навч.посіб. — К.:Літера, 2004. — 400 с. — ISBN 966-7543-43-9
3. Шевчук С. В. Ділове мовлення: підручник. — К.: Арій, 2010. — 448 с. — ISBN 978-966-498-077-4
4. Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери. — Х.:Фоліо, 2006. — 493 c. — ISBN 966-03-3306-4
5. Зубенко Л. Г. Ділові папери в менеджменті: навч. посіб. — К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2003. — 272 с.
6. Діловодство у державних установах: збірник інструкцій/Упор.Є.К.Пашутинський. — К.: КНТ, 2009. — 593 с. — ISBN 978-966-373-347-0
7. Діловодство у судах: збірник інструкцій/Упор.Є.К.Пашутинський. — К.: КНТ, 2008. — 436 с. — ISBN 978-966-373-348-7
8. Жуковська В. М. Діловодство: практикум. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. — 151 c.
9. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери:навч. посібник.-4-те вид.,стереотип. — К.: КНТ;САММІТ-КНИГА, 2011. — 372 с. — ISBN 978-966-373-379-1(КНТ)
10. Кірічок О. Г. Документування у менеджменті: підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 216 с.
11. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: Навч. посібн. — К.: Ліра - К, 2008. — 395с. — ISBN 978-966-9638-0-8
12. Пашутинський Є. К. Зразки посадових інструкцій. — Київ : КНТ, 2004. — 256 с. — ISBN 966-8062-57-4
13. Пономарів О. Культура слова:Мовностилістичні поради:Навч.посіб.2-ге вид.,стереотип. — К.:Либідь, 2001. — 240 с. — ISBN 966-06-0192-1
14. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: підручник. — К.: Алерта, 2006. — 328 с.
15. Палеха Ю. І. Організаційна техніка: Навч. - практич. посіб. — К.: Ліра - К, 2008. — 193с. — ISBN 978-966-9638-1-5
16. Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Кондор, 2007. — 194 с. — ISBN 978-966-8251-31-3
17. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з укр.діл. мовлення:Навч.посіб. — К.:Літера ЛТД, 2002. — 144 с. — ISBN 966-7543-30-7
18. укл. Гізензбург О. Г. та ін. Практичний посібник для працівників газової промисловості зі складних випадків слововживання в українській діловій мові: навч. посіб. — Харків : [Б. в.], 1999. — 127 с. — ISBN 966-7469-16-6
19. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання діл.паперів.Практикум:Навч.посібник.-2-ге вид.,стер. — К.: Либідь, 2004. — 240 с. — ISBN 966-06-0312-6
20. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови:Навч.посіб. — К.:МАУП, 2002. — 208 с. — ISBN 966-608-195-4