Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 651. Діловодство. Оргтехніка ->

1. Деловая переписка с зарубеж.партнером / Сост.А.В.Плотникова. — К.: МП "Мира", 1992. — 128 с. — ISBN 5-7707-1278-3
2. Деловая переписка с иностранными фирмами: практическое пособие [по английскому языку для говорящих на русском и французском языках]. — Москва: Имидж, 1991. — 431, [1] с. — ISBN 5-86044-009-X
3. Фельзер А. Б. Делопроизводство:справочное пособие.-Изд.2-е,перераб.и доп. — К.:Вища школа, 1987. — 320 с.
4. Шевчук С. В. Діл.мовлення.Модул.курс:Підр.3-тє вид. — К.: Видавництво "Арій", 2007. — 448 с. — ISBN 966-8958-36-1
5. Карпусь А. К. Ділова нім.мова:Навч.посіб.для дистанц.навч./За наук.ред.О.П.Пророченко. — К.:Університет "Україна", 2006. — 282 с. — ISBN 966-388-070-8
6. Ділова українська мова:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім.акад.Ю.Бугая, 2009. — 93 с.
7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців:навч.посіб. — К.:Літера, 2004. — 400 с. — ISBN 966-7543-43-9
8. Шевчук С. В. Ділове мовлення: підручник. — К.: Арій, 2010. — 448 с. — ISBN 978-966-498-077-4
9. Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери. — Х.:Фоліо, 2006. — 493 c. — ISBN 966-03-3306-4
10. Діловодство у державних установах: збірник інструкцій/Упор.Є.К.Пашутинський. — К.: КНТ, 2009. — 593 с. — ISBN 978-966-373-347-0
11. Діловодство у судах: збірник інструкцій/Упор.Є.К.Пашутинський. — К.: КНТ, 2008. — 436 с. — ISBN 978-966-373-348-7
12. Жуковська В. М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. — Київ : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2004. — 151 с. — ISBN 966-629-113-4
13. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери:навч. посібник.-4-те вид.,стереотип. — К.: КНТ;САММІТ-КНИГА, 2011. — 372 с. — ISBN 978-966-373-379-1(КНТ)
14. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: Навч. посібн. — К.: Ліра - К, 2008. — 395с. — ISBN 978-966-9638-0-8
15. Пашутинський Є. К. Зразки посадових інструкцій. — Київ : КНТ, 2004. — 256 с. — ISBN 966-8062-57-4
16. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Підручник для студ. економіч. фак-тів і економіч вузів України. — К., 2009. — 420 с. — ISBN 978-966-188-102-9
17. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Підручник. — К.: Алерта, 2006. — 328 с. — ISBN 966-8533-45-3
18. Олійник В. О., Гавриш М. М. Німецька ділова мова.Практикум:Навч.посіб.для студ.вузів. — К.: МАУП, 2003. — 200 с.,іл. — ISBN 966-608-349-3
19. Палеха Ю. І. Організаційна техніка: Навч. - практич. посіб. — К.: Ліра - К, 2008. — 193с. — ISBN 978-966-9638-1-5
20. Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Кондор, 2007. — 194 с. — ISBN 978-966-8251-31-3