Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 75
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

21. Балабан Тимотей. Англо-український словник-довідник інженерії довкілля. — Львів, Вид-во Дерд.ун-ту"Львів.політехніка", 2000. — 398c. — ISBN 966-553-164-6
22. Англо-український словник: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 2. — 712 с. — ISBN 5-330-03081-1
23. Англо-український словник. Близько 120 000 слів: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 1. — 752 с. — ISBN 5-330-03081-1
24. Бартіків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Словник з інформатики,програмування,обсчислювальної техніки. — К.:Вища школа, 1995. — 445 c.
25. Бартків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Т. Англо-українсько-російський словник з інформатики , програмування, обчислювальної техніки. — Київ,"Вища школа", 1995. — 445 c. — ISBN 5-11-004501-1
26. Білинський М. Е. Синоніміка англійського дієслова: Словник семантичних відстаней.. — Львів: ЛДУ ім.Івана Франка, 1999. — 382 с. — ISBN 966-613-019-Х
27. Блауберга И. В., Пантина И. К. Словарь по философии Под ред. — М.:Политиздат, 1982. — 431 c.
28. Борисенко И. И., Саенко В. В. Русско-английский юридический словарь: 22 000 терминов. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 608 c. — ISBN 966-7302-79-2
29. Борковский А. Б., Зайчик Б. И., Боровикова Л. И. Словарь по программированию(англ.,русс.,нем.,франц.).Ок.5000 терминов. — М.:" Русский язык", 1991. — 286 с. — ISBN 5-200-00640-6
30. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. — СПб.: Питер, 2002. — 528 c. — ISBN 5-88782-336-4
31. Венгренівська М. А., Венгреновська Г. Ф., Оратовський Т. Б. Українсько- французький і французько- український фразеологічний словник. — К.: "Генеза", 2000. — 276 c. — ISBN 966-504-083-9
32. Венгренівська М. А., Венгреновська Г. Ф., Оратовський Т. Б. Українсько- французький і французько- український фразеологічний словник. — К.: "Генеза", 2000. — 276 c. — ISBN 966-504-083-9
33. Вернер Шенк. Русско-немецкий немецко-русский. — Langenscheidt, 1999. — 624 c. — ISBN 3-468-12290- Х
34. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р., Пуляев В. Т. Краткая экономическая энциклопедия. — СПб.: Петрополис, 1998. — 509 с. — ISBN 5-86708-107-9
35. Воропаев Н. Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии.Около 18 000 терминов/Под ред. А.М.Леонтовича. — М.:" Русский язык", 1977. — 504 c.
36. Гаврилишин Я., Каркоць О. Англо-укр.,укр.-англійський словник ділових термінів. — К.Смолоскип, 1993. — 95 с. — ISBN 5-7707-4321-2
37. Ганич Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский и украинско-русский словарь.-6-е стер. изд. — Киев.: МП "Феникс", 1992. — 560 c. — ISBN 5-87534-058-4
38. Гейченко В. В., Завірюхіна В. М., Зеленюк О. О. Рос.-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос. — Київ.: Наукова думка, 1998. — 892 c. — ISBN 5-12-004273-2
39. Гердт А. А. Німецько-український розмовник: Пос.для викладачів нім.мови. — К.: Радянська школа, 1959. — 222 с.
40. Головащук С. І. Орфографічний словник,5-11 кл. — К.: Рад.школа, 1990. — 176 с. — ISBN 5-330-00954-5