Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 125
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

21. Балабан Тимотей. Англо-український словник-довідник інженерії довкілля. — Львів, Вид-во Дерд.ун-ту"Львів.політехніка", 2000. — 398c. — ISBN 966-553-164-6
22. Англо-український словник: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 2. — 712 с. — ISBN 5-330-03081-1
23. Англо-український словник. Близько 120 000 слів: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 1. — 752 с. — ISBN 5-330-03081-1
24. Бартіків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Словник з інформатики,програмування,обсчислювальної техніки. — К.:Вища школа, 1995. — 445 c.
25. Бартків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Т. Англо-українсько-російський словник з інформатики , програмування, обчислювальної техніки. — Київ,"Вища школа", 1995. — 445 c. — ISBN 5-11-004501-1
26. Білинський М. Е. Синоніміка англійського дієслова: Словник семантичних відстаней.. — Львів: ЛДУ ім.Івана Франка, 1999. — 382 с. — ISBN 966-613-019-Х
27. Блауберга И. В., Пантина И. К. Словарь по философии Под ред. — М.:Политиздат, 1982. — 431 c.
28. Борисенко И. И., Саенко В. В. Русско-английский юридический словарь: 22 000 терминов. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 608 c. — ISBN 966-7302-79-2
29. Борковский А. Б., Зайчик Б. И., Боровикова Л. И. Словарь по программированию(англ.,русс.,нем.,франц.).Ок.5000 терминов. — М.:" Русский язык", 1991. — 286 с. — ISBN 5-200-00640-6
30. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. — СПб.: Питер, 2002. — 528 c. — ISBN 5-88782-336-4
31. Венгренівська М. А., Венгреновська Г. Ф., Оратовський Т. Б. Українсько- французький і французько- український фразеологічний словник. — К.: "Генеза", 2000. — 276 c. — ISBN 966-504-083-9
32. Венгренівська М. А., Венгреновська Г. Ф., Оратовський Т. Б. Українсько- французький і французько- український фразеологічний словник. — К.: "Генеза", 2000. — 276 c. — ISBN 966-504-083-9
33. Вернер Шенк. Русско-немецкий немецко-русский. — Langenscheidt, 1999. — 624 c. — ISBN 3-468-12290- Х
34. Воропаев Н. Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии.Около 18 000 терминов/Под ред. А.М.Леонтовича. — М.:" Русский язык", 1977. — 504 c.
35. Гаврилишин Я., Каркоць О. Англо-укр.,укр.-англійський словник ділових термінів. — К.Смолоскип, 1993. — 95 с. — ISBN 5-7707-4321-2
36. Ганич Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский и украинско-русский словарь.-6-е стер. изд. — Киев.: МП "Феникс", 1992. — 560 c. — ISBN 5-87534-058-4
37. Гейченко В. В., Завірюхіна В. М., Зеленюк О. О. Рос.-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос. — Київ.: Наукова думка, 1998. — 892 c. — ISBN 5-12-004273-2
38. Гердт А. А. Німецько-український розмовник: Пос.для викладачів нім.мови. — К.: Радянська школа, 1959. — 222 с.
39. Головащук С. І. Орфографічний словник,5-11 кл. — К.: Рад.школа, 1990. — 176 с. — ISBN 5-330-00954-5
40. Головащук С. І. Словники України. Російсько-український словник сталих словосполучень. — Київ : Наукова думка, 2001. — 638 с. — ISBN 966-00-0666-7