Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

21. Langenscheidts Grosworterbuch Deutsch-Sussisch-1.Band A-K. — Langenscheidt, 1983. — 1076 c. — ISBN 3-468-02295-6
22. John T. White, D. D. Latin-english dictionary for the use junior Students. — Boston, 1901. — 386 c.
23. Longman Dictionaru of American Englisn. — Longman, 1997. — 934 c. — ISBN 0-8013-1823-8 0-8013-1409-7
24. Longman Dictionary of American English. — Addison Wesley Longman, 1997. — 934 c. — ISBN 0-8013-1823-8
25. Longman Dictionary of Contemporary English. — Longman, 2003. — 1949 c. — ISBN 0-582-50664-6
26. Macmillan English Dictionary for advanced learners/ International student edition. — USA : Macmillan Publishers Limited, 2007. — 1748 p. — ISBN 978-0230-02492-2
27. Macmillan School dictionary. — USA : Macmillan Publishers Limited, 2004. — 871 p. — ISBN 1-405-01342-7
28. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. — Oxford University Press, 1995. — 1428 c. — ISBN 0 19 431421 9
29. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Distionary of Current English .Special Edition for the USSR. Volume 1 A-L. — Oxford University Press, 1982. — 509 c.
30. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Distionary of Current English .Special Edition for the USSR. Volume 11 M-Z. — Oxford University Press, 1982. — 527 c.
31. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s of Current English. — Oxford University Press, 1989. — 1579 c. — ISBN 0 19 431167 8
32. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. — Oxford University Press, 2001. — 1599 c. — ISBN 0 19 431 424 3
33. Oxford Idioms Dictionaru. — Oxford Universitu Press, 2001. — ISBN 0-19-431-545-2
34. Oxford Phrasal Verbs Dictionaru. — Oxford Universitu Press, 2001. — 379 c. — ISBN 0-19-431543-6
35. edited by Sally Wehmeier. Oxford wordpower dictionary. — Great Britan : Oxford University Press, 1997. — 746 p.
36. Oxsford Idioms Dictionary for learners of English. — Oxford University Press, 2001. — 465 c. — ISBN 0-19-431-545-2
37. Hornby A S. Oxvord Advanced Learner’s Distionary of Current English. — Oxford University Press, 2000. — 1600 c. — ISBN 0 19 431 424 3
38. Babiel Nikolai, Schmolinger Annette. POST Карманный русско-немецкий, немецко-русский словарь. — Киев, "Методика", 2005. — 704 c. — ISBN 966-8315-75-8
39. Practical English Dictionary. — London :Holland Enterprises LTD, 1961. — 582 c. — ISBN 1-85038-118-6
40. Drosdowski G., Scholze -Stubenrecht W. Redewendungen und sprichwortliche Redensarten:Worterbuch der deutschen Idiomatik. — Dudenverlag, 1992. — 864 c. — ISBN 3-411-04111-0