Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.133. Французька мова ->

21. Колесинская Я. П. Практический курс грамматики французского языка: Учеб. пособие для вузов. — М.: Учебная литература, 1998. — 238, [1] с. — ISBN 5-526-00008-7
22. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П. Поглиблений курс французької мови: Підручник для студ. ун-тів, ін-тів і факультетів іноземних мов. — К.: Вища школа, 2000. — 398 с. — ISBN 966-642-010-4
23. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П. Поглиблений курс французької мови: Підруч. для студ. ун-тів, ін-тів і ф-тів інозем. мов. — К.: Вища школа, 1998. — 400 с. — ISBN 5-11-004688-3
24. Лисенко О. М. Функціональна граматика французької мови. Артикль: Навч. пос. — К.: ВЦ "Київський університет", 2000. — 147с. — ISBN 966-594-100-3
25. Максименко О. В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова): Навч. пос. — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 168с. — ISBN 978-966-382-136-8
26. Може Ж. Учебник современного французского языка: Репринтное воспроизведение издания. Т.2. — К.: СП "Свенас", 1995. — 280с. — ISBN 5-85722-063-7
27. Може Ж. Учебник современного французского языка: Репринтное воспроизведение издания. Т.1. — К.: СП, 1995. — 244с.
28. Мокреева Н. Г. Французский язык: разговорные темы для выпускников школ и поступающим в вузы. — К.: Методика, 1998. — 95 с. — ISBN 966-7269-00-0
29. Морен М. К. Стилистика современного французского языка: Учебник. — М.: Высшая школа, 1970. — 263с.
30. Моруа А. Новеллы: Учебн.пособие для чтения и обсуждения /Сост.Дмитриева Е.В. — М.: Менеджер, 1999. — 96c. — ISBN 5-8346-0014-х
31. М. П.Мамотенко Г.Г.Крючков., Хлопук В. С., Л.А Самохина Продвинутый курс французского языка:Учебное пос. — К.: Выща школа, 1989. — 270 с. — ISBN 5-11-000285-1
32. Парчевский К. К. Самоучитель французского языка: Учебное пособие.- 9-е изд., испр. и доп. — М.: Высшая школа, 1995. — 573, [2] с. с. — ISBN 5-06-002743-0
33. Попова И. Н. Грамматика французского языка: Практ. курс: Учеб. для вузов. — М.: Нестор Академик паблишерз, 2003. — 474, [1] с. — ISBN 5-901074-24-6
34. Попова И. Н. Грамматика французского языка: Практ. курс.-6-е изд., стереотип. — М.: Нестор Академик Паблишерз, 1999. — 475 с. — ISBN 5-901074-01-7
35. Попова И. Н. Грамматика французского языка: практический курс: Учебник для ин-тов и факультетов иностр. языков. — М.: Нестор академик Паблишерз, 2000. — 475 с. — ISBN 5-901074-02-5
36. Попова И. Н. Французский язык: Учеб. для 1-го курса вузов и фак. иностр. яз. — М.: Нестор Академик Паблишерз, 2003. — 575 с. — ISBN 5-901074-22-X
37. Саган Франсуаза. Любите ли вы Брамса?( На французском языке). — М.:Цитадель, 2001. — 112 с. — ISBN 5-7657-0225-2
38. Сваткова Т. Д. Франція. Посібник з країнознавства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Видавець Вадим Карпенко, 2008. — 280 c. — ISBN 966-8387-86-9
39. Сименон Жорж. Мегрэ и долговязая Эрнестина(На французском языке). — М.:Цитадель, 2001. — 224 с. — ISBN 5-7657-0200-7
40. Соломарська О. Посібник з практики перекладу (Французька мова як друга) (Ксерокс). — К.: УІЛМ, 2009. — 25с.