Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 39
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.133. Французька мова ->

1. Iss Raymond. ...et les roses ont menti !:Recit. — Editions Pierron, 1993. — 166 c.
2. 1000 themes parles en Francais:Усні теми з паралельним перекладом: Для учнів 5-11 кл. та абітур./ Укл.: О.Я.Пантелєєва, А.Т.Устименко, ін.За ред. А.Т.Устименка. — Х.: Веста: Вид-во, 2006. — 560с. — ISBN 966-314-562-5
3. Mauger G. Cours de Langue et de civilisation Frangaises. 1967. — 243c.
4. Patrick Jarnouen de Villartay. Fin d’un monde et psyche du futur. — JMG editions, 2001. — 488 c. — ISBN 2-912507-47-2
5. Г. Г. П.Мамотенко, Крючков. М., Хлопук В. С. Francais accelere:Прискорений курс французької мови: Підручник.- 2-е авт., вид., перероб. — К.:, 2001. — 384с. — ISBN 966-539-265-4
6. Daudet Alphonse. La Belle-nivernaise :Histoire d’un vieux bateau et de son equipage. — J .M . Meuelenhoff Amsterdam, 1967. — 50 c.
7. Honore de Balzac. La Peau de chagrin:Preface, Commentaires et Notes de Pierre Barberis. — Le Livre de Poche, 1984. — 428 c.
8. Maupassant. Le Horla et Autrescontes Fantastiques.Classigues Hachette. — Paris, 1994. — 124 c.
9. Donny Jean-Francois. Les aventures de Silas Belamour:Roman. — Editions Pierron, 1992. — 234 c.
10. HUGO. Les Miserables:Roman. Classigues Hachette. — Paris, 1995. — 352c. — ISBN 2.01.166743.7
11. Angot C. Syjet Angot. Roman. — Fayard, 1999. — 123 c. — ISBN 2-266-09405-Х
12. Попова И. Н. Грамматика французского языка: Практ. курс: Учеб. для вузов. — М.: Нестор Академик паблишерз, 2003. — 474, [1] с. — ISBN 5-901074-24-6
13. Попова И. Н. Грамматика французского языка: Практ. курс.-6-е изд., стереотип. — М.: Нестор Академик Паблишерз, 1999. — 475 с. — ISBN 5-901074-01-7
14. Попова И. Н. Грамматика французского языка: практический курс: Учебник для ин-тов и факультетов иностр. языков. — М.: Нестор академик Паблишерз, 2000. — 475 с. — ISBN 5-901074-02-5
15. Клавель Бернар. Гром небесный (На французском языке). — М.:Цитадель, 2001. — 144 с. — ISBN 5-7657-0168-Х
16. Саган Франсуаза. Любите ли вы Брамса?( На французском языке). — М.:Цитадель, 2001. — 112 с. — ISBN 5-7657-0225-2
17. Сименон Жорж. Мегрэ и долговязая Эрнестина(На французском языке). — М.:Цитадель, 2001. — 224 с. — ISBN 5-7657-0200-7
18. Чередниченко О. І. Мовленнєвий етикет:укр.-франц.довідник. — К., 1996. — 102с. — ISBN 966-7058-10-7
19. Моруа А. Новеллы: Учебн.пособие для чтения и обсуждения /Сост.Дмитриева Е.В. — М.: Менеджер, 1999. — 96c. — ISBN 5-8346-0014-х
20. Ги де Мопассан, Доде А. Новеллы:Книга для чтения/Задания и комментарии А.И.Иванченко. — СПб.:КАРО, 2004. — 192 с.,ил. — ISBN 5-89815-326-8