Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 260
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.133. Французька мова ->

1. Iss Raymond. ...et les roses ont menti !:Recit. — Editions Pierron, 1993. — 166 c.
2. 1000 themes parles en Francais:Усні теми з паралельним перекладом: Для учнів 5-11 кл. та абітур./ Укл.: О.Я.Пантелєєва, А.Т.Устименко, ін.За ред. А.Т.Устименка. — Х.: Веста: Вид-во, 2006. — 560с. — ISBN 966-314-562-5
3. Mauger G. Cours de Langue et de civilisation Frangaises. 1967. — 243c.
4. Patrick Jarnouen de Villartay. Fin d’un monde et psyche du futur. — JMG editions, 2001. — 488 c. — ISBN 2-912507-47-2
5. Г. Г. П.Мамотенко, Крючков. М., Хлопук В. С. Francais accelere:Прискорений курс французької мови: Підручник.- 2-е авт., вид., перероб. — К.:, 2001. — 384с. — ISBN 966-539-265-4
6. Daudet Alphonse. La Belle-nivernaise :Histoire d’un vieux bateau et de son equipage. — J .M . Meuelenhoff Amsterdam, 1967. — 50 c.
7. Honore de Balzac. La Peau de chagrin:Preface, Commentaires et Notes de Pierre Barberis. — Le Livre de Poche, 1984. — 428 c.
8. Maupassant. Le Horla et Autrescontes Fantastiques.Classigues Hachette. — Paris, 1994. — 124 c.
9. Donny Jean-Francois. Les aventures de Silas Belamour:Roman. — Editions Pierron, 1992. — 234 c.
10. HUGO. Les Miserables:Roman. Classigues Hachette. — Paris, 1995. — 352c. — ISBN 2.01.166743.7
11. Angot C. Syjet Angot. Roman. — Fayard, 1999. — 123 c. — ISBN 2-266-09405-Х
12. Чередниченко О. І. Мовленнєвий етикет:укр.-франц.довідник. — К., 1996. — 102с. — ISBN 966-7058-10-7
13. Соломарська О. О. Підручник французької мови: Для студ. ф-тів іноземних мов ун-тів. — Рівне: [б.в.], 2002. — 190 с. — ISBN 5-7763-1611-1
14. Соломарська О. О. Підручник французької мови: Підручник для студ. фак. іноземних мов, фак. міжнар. відносин ун-тів. — К.: Вища школа, 1994. — 255 с. — ISBN 5-11-004257-8
15. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П. Поглиблений курс французької мови: Підруч. для студ. ун-тів, ін-тів і ф-тів інозем. мов. — К.: Вища школа, 1998. — 400 с. — ISBN 5-11-004688-3
16. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П. Поглиблений курс французької мови: Підручник для студ. ун-тів, ін-тів і факультетів іноземних мов. — К.: Вища школа, 2000. — 398 с. — ISBN 966-642-010-4
17. ВєдінаІ.В. Політичне та соціальне життя сучасної Франції: Посібник з країнознавства. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 57с.
18. Соломарська О. Посібник з практики перекладу (Французька мова як друга) (Ксерокс). — К.: УІЛМ, 2009. — 25с.
19. Жерновей Є. Г. Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування: Автореф. дис. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 20с.
20. Розмовляй французькою мовою: Методичн.посібник. — Тернопіль: СМП "Астон", 1996. — 124с.