Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 511. Вища математика ->

21. Отто Л. Выйти из квадрата: Для студентов. — Москва, 1989. — 416 c.
22. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Высшая математика для экономистов:Учебник. — ДонецК.:Сталкер, 1997. — 560 c.
23. Плис А. И. Лабораторный практикум по высшей математике: Учебное пособие. — М.: Высш.шк., 1983. — 208 с.
24. Понтрягин Л. Знакомство с высшей математикой. Анализ бесконечно малых. — Москва, 1980. — 256 c.
25. Равва Д. П., Румянцев А. О. Вища математика.Програма, метод.вказівки і зав.для курсової роботи.Для ст.за фахом "Нафтогазова інженерія". — К.:МНТУ, 2014. — 46 c.
26. ред. Юритин І. І. Практикум з вищої математики : навч. посіб. — Київ : МАУП, 2007. — 248 с. — ISBN 978-966-608-792-1
27. Сарана О. А. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики: навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2005. — 260 с.
28. Сигорский В. П. Математический аппарат инженера. — Киев "Техніка", 1975. — 753 c.
29. Соколенко О. І. Вища математика:Підручник. — К.:ВЦ"Академія", 2003. — 432 c.
30. Вища математика:Збірник тектсів. 1997.
31. Крылов Н.М.Избранные труды. Т.3 / Отв.редактор Ю.М.Митропольский. — К.: Изд-во Академии наук Украинской ССР, 1961. — 397 с.
32. Высшая математика для экономистов:Учебник для вузов/Под ред.Н.Ш.Кремера.-2-е изд.,перераб.и доп. — М:Банки и биржи,ЮНИТИ, 1998. — 471 с. — ISBN 5-238-00030-8
33. Вища математика:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. Укл.: Е.А.Нікіфоров, Румянцев А. О. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 302с.
34. Вища математика : збірник тестів. — Київ : МНТУ, 1997. — 162 с.