Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4088
Усього літератури: 10906
Відвідувачів на сайті: 14
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 511. Елементарна математика ->

21. Сканави М. И. Сборник конкурсных задач по математике. — Москва, 1977. — 519 c.
22. Чандрасекхаран К. Введение в аналитическую теорию чисел: Для студентов. — Москва, 1974. — 184 c.
23. Швец М. Н. О приближенных числах. — Киев, 1968. — 248 c.
24. Яковлева Г. И. Пособие по матиматике для поступающих в вузы. — Москва, 1985. — 480 c.
25. Ясінський В. В. Математика: навч. посіб. для слухачів ІДП НТУУ "КПІ". — Київ : НТУУ "КПІ", 2007. — 368 с.