Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4088
Усього літератури: 10906
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 511. Елементарна математика ->

1. Чандрасекхаран К. Введение в аналитическую теорию чисел: Для студентов. — Москва, 1974. — 184 c.
2. Райкова Д. А. Введение в теорию категорий и функторов для студентов. — Москва, 1972. — 254 c.
3. Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М. Висшая математика для экономистических специальностей.Учебник и Практикум. — М.:Висшие оброзование, 2005. — 486 c.
4. Богомолов А. М. Вычислительная и прикладная математика. — Издательство Киевского университета, 1972. — 153 c.
5. Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление: навч. посіб. — Москва : Гос. Из-во Физико-математической лит-ру, 1958. — 404 с.
6. Копцюх М. Г. Доведення нерівностей : навч. посіб. — Київ : Радянська школа, 1982. — 160 с.
7. Ангилейко И. М. Задачи по математике, предлагавшиеся в вузах на вступительных экзаменах. — Минск, 1976. — 160 c.
8. Лидский В. Б., Овсянников Л. В., Тулайков А. Н. [и др.] Задачи по элементарной математике: Сборник задач. — М.: Наука, 1969. — 416 с.
9. ред. Сканава М. І. Збірник задач з математики для вступників до вузів. — Харків : учбова книга, 2004. — 445 с. — ISBN 2-13-02543-1
10. Матвеева Н. М. Курс математики для техникумов Часть I. — Москва, 1968. — 122 c.
11. Матвеева Н. М. Курс математики для техникумов Часть II. — Москва, 1976. — 393 c.
12. Ясінський В. В. Математика: навч. посіб. для слухачів ІДП НТУУ "КПІ". — Київ : НТУУ "КПІ", 2007. — 368 с.
13. Захарійченко Ю. О. Математика:Зб.тест.завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання для студентів. — К.:Генеза, 2008. — 104 c.
14. Попова А. С. Математические эссе и развлечения. — Москва, 1986. — 474 c.
15. Швец М. Н. О приближенных числах. — Киев, 1968. — 248 c.
16. Яковлева Г. И. Пособие по матиматике для поступающих в вузы. — Москва, 1985. — 480 c.
17. Карачун О. О. Російсько-український математичний словник. — Київ, 1995. — 258 c.
18. Карачун В. Я. Російсько-український математичний словник. — Київ.: Вища школа, 1995. — 258 c. — ISBN 5-11-004518-6
19. Сканави М. И. Сборник конкурсных задач по математике. — Москва, 1977. — 519 c.
20. Михайленко В. М. Спеціальні розділи математики для студентів. — Київ, 1992. — 207 c.