Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 92
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 62. Техніка в цілому .Системи технологій ->

21. Иванченко Ф. К. Расчеты грузоподьемных и транспортирующих машин. — К.:Вища школа, 1978. — 576 c.
22. Коваленко М. П., Грудз В. Я., Михайлік В. Б. Трубопровідний транспорт газу. — К.:Агенство з рац.викор.енерг та екології, 2002. — 600 c.
23. Коваленко М. П., Денисюк С. П. Енергозбереження -пріоритетний напрямок державної політики України. — К.:УЕЗ, 1998. — 506 c.
24. Ковалко М. П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту енциклопедичні знання. — К.:Українські енциклопедичні знання, 2001. — 288 c.
25. Козаченко С. В., Майданович А. М. О системе основных факторов и путей повышения экономической эффективности проектируемых машин. В кн.: Экономические проблемы создания и освоения новой техники: Тематич. сборник.. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1976. — С. 5-16
26. Коломєєв В. М. Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів. — Харків:Вид-во ун-ту, 2000. — 149 c.
27. Корольков П. М. Термическая обработка соединений трубопроводов и аппаратов, работающих под давлением. — Москва : Стойздат, 1982. — 135 с.
28. Коротких І. В., Петелько О. Ф. Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва:Навч.вид. — К.:Геолог-розвід.технікум, 1999. — 175 c.
29. Крижанівський Є. І., Малько Б. Д., Сенчішак В. М. Курсове проектування з теорії механізмів і машин:Навч.посіб. — Івано-Франківськ .:Видав поліграф то-во "Вік", 1996. — 357 c.
30. Кузмак Е. М. Нефтяное машиностроение .Т 3. — М.:ГОСТОПТЕХ ИЗДАТ, 1958. — 224 c.
31. Литвинов В. М. Повышение надежности нефтепромышленных насосов. — М.:Недра, 1978. — 191 c.
32. Манойлов В. Е. Основы электробезопасности. — Л:Энергоатомиздат, 1985. — 384 c.
33. Медведенко Б. І. Основи електротехніки та електротехніки:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 167 c.
34. Мілик В. І. Електротехніка та електромеханіка:Навч.посіб. — К.:Каравелла, 2006. — 376 c.
35. Остапенко П. Е. Технологическая оценка минерального сырья:Справочник. — М.:Недра, 1995. — 507 c.
36. Пашков Н. Н. Техническая механика для строителей. — Москва : Высшая школа, 1972. — 224 с.
37. Петухов И. М., Батугина И. М. Геодинамика. — М.:Недра, 1996. — 217 c.
38. Родін П. Р., Равська Н. С., Ковальова Л. І. Різальний інструмент у прикладах і задачах:Навч.посібн. для студ.вузів. — К.:Вища школа, 1994. — 294 c.
39. Ронинсое Э. Г. Автогрейдеры : Учебник. — Москва : Высшая школа, 1982. — 192 с.
40. Руднікова А. А. Довідник працівника газотранспортного підприємства. — К.:Росток, 2001. — 1091 c.