Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 657. Бухгалтерський облік ->

21. Данилюк М. О. Управлінський облік та аналіз витрат на видобуток нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2000. — 122 c.
22. Джога Р. Т., Сінельник Л. М. Облік у бюджетних установах:Навч.метод-посіб для самост вивчення дисциплін. — К.:КНЕУ, 2006. — 296 c.
23. Добровський Л. В., Гнилицька. Управлінський облік :Навч.посіб для самост.вивч.дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 235 c.
24. Дубій О. 12 уроків з 1 С:Бухгалтерії 3-е вид ..оновл. і доп. — Львів:Бак, 2004. — 248 c.
25. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах:Навч.метод.посіб для самост вивч дисцип. — К.:КНЕУ, 2006. — 216 c.
26. Завгородний В. П. Бухгалтерський учет в Украине:Учеб.практ.пособие 4-е изд. — К.:АСК, 1999. — 864 c.
27. Ирвин Д. Финансовый контроль. Пер. с англ. И.М.Щетинской и В.В.Быкова. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 255 с. — ISBN 5-279-01738-8 (Россия)
28. Іващенко В. І., Болюх М. Економічний аналіз господарської діяльності. — Київ: ЗАТ "Нчлава", 2001. — 204 c. — ISBN 966-7317-37
29. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності:Навч.посіб. — Київ: Видавничий Дім, 2006. — 288 c. — ISBN 966-8407-29-1
30. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках методології і практика:Монографія. — К.:КНЕУ, 2002. — 286 c.
31. Кірданов М. Г., Коцупатрий М. М. Бухгалтерський облік :Навч.посіб для самост. вивч.дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 217 c.
32. Кірсанова Ю. В. Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій:нові стандарти-нові можливості. — К.:Цент інновацій та розвитку, 2000. — 116 c.
33. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО.-5-те вид.,доп.і перероб. — Х.: Фактор, 2002. — 220 с.
34. Костюченко В. С., Голов Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами:Практичний посібник. — К.:Лібра, 2004. — 880 c.
35. Леня В. С. Організація бухгалтерського обліку:Навч.посіб. — К.:Центр навч. літер., 2006. — 696 c.
36. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. — К.:Центр навч .літер., 2005. — 219 c.
37. Ловінська Л. Г., Олійник Я. В., Галат Л. О. Бухгалтерський облік економістів та правознавців у схемах і таблиціях. Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 329 c.
38. Матюха М. М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.посіб. для дистанційного навчання. — К.:Університет "Україна", 2005. — 306 c. — ISBN 966-388-013-9
39. Мичкивский С. Н. Совершенствование контрольно-ревизионной деятельности в регионе:Труды научно-практической конференции. — Донецк :ООО Юго-Восток, 2003. — 106 c.
40. Петрик О. А. Бухгалтерський облік і аудит:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 226 c.