Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 657. Бухгалтерський облік ->

21. Бухгалтерський облік.Правове регулювання,стандарти,контроль. 2004. — 416 c.
22. Завгородний В. П. Бухгалтерський учет в Украине:Учеб.практ.пособие 4-е изд. — К.:АСК, 1999. — 864 c.
23. Вуд, Фрэнк. Бухгалтерський учет для предпринимателей.Кн 1 Пятое изд На англ.и русском.Тесты,ответы. Упражнение. — М.:Аскари, 1993. — 250 c.
24. Вуд, Фрэнк. Бухгалтерський учет для предпринимателей.Кн 1 Пятое изд На англ.и русском.Тесты,ответы. Упражнение. — М.:Аскари, 1993. — 354 c.
25. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. — Київ : А. С. К., 2004. — 784 с. — ISBN 966-8291-55-7
26. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінасновий облік. — Житомир:ПП Рута, 2003. — 726 c.
27. Вельбицкая И. И. Единый налог для юридических и физических лиц. Фиксированный налог: Практ. пособ. — К.: Ред. газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", 2003. — 287 с. — ISBN 966-95778-5-3
28. Іващенко В. І., Болюх М. Економічний аналіз господарської діяльності. — Київ: ЗАТ "Нчлава", 2001. — 204 c. — ISBN 966-7317-37
29. Верига Ю. А. Звітність підприємств.Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2005. — 656 c.
30. Матюха М. М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.посіб. для дистанційного навчання. — К.:Університет "Україна", 2005. — 306 c. — ISBN 966-388-013-9
31. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. — Житомир:ПП Рута, 2002. — 544 c.
32. Рябова Р. И. Лизинг. Бухгалтерский учет и налогообложение: Практ.пос. — М.: ЗАО "Бухгалтерский бюллетень", 1998. — 75 с. — ISBN 5-7849-0102-8
33. Шеремет А. Р., Сайфулин С. Методика финансового аналища. 1996. — 176 c.
34. Міжнародні стандарти аудиту надання впевненості та етики. — К.:ТОВ "ІАМЦ АУ "Статус20061152,
35. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посібник. — Київ : Центр учб. л-ри, 2010. — 488 с. — ISBN 978-611-01-0112-7
36. Норми витрат палива — Все про бухгалтерський облік. Спецвипуск, 2012. — № 21. — 63с.
37. Облік зовнішньоекономічної діяльності:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс З 2-х тт. Т.2/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — Т.2. — 212с.
38. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності:Навч.посіб. — Київ: Видавничий Дім, 2006. — 288 c. — ISBN 966-8407-29-1
39. Джога Р. Т., Сінельник Л. М. Облік у бюджетних установах:Навч.метод-посіб для самост вивчення дисциплін. — К.:КНЕУ, 2006. — 296 c.
40. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах:Навч.метод.посіб для самост вивч дисцип. — К.:КНЕУ, 2006. — 216 c.