Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.9. Міжнародна торгівля. Міжнародні економічні відносини ->

21. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності:Підручник-3-тє вид.,перероб.і доп. — К.: ЦНЛ, 2008. — 432 с. — ISBN 978-966-364-581-0
22. Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України. — Київ: Логос, 2003. — 328 с. — ISBN 966-581-415-Х
23. Дахно І. І. Світова економіка: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2006. — 264 с. — ISBN 966-364-241-6
24. Долгов С. И., Васильев В. В., Гончарова С. П. Основы внешнеэкономических знаний:Словарь-справочник. — М.:Высшая школа, 1990. — 432 c. — ISBN 5-06-0021129-7
25. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. — Київ, 2004. — 247 c.
26. Еппінг Р. Путівник по світовій економіці для початківців. — Київ: Ін-т демократії ім.П.Орлика, 1995. — 145 c. — ISBN 5-7707-7942-Х
27. Жуано Д. Світова організація торгівлі. — Київ: К.І.С, 2006. — 120 c. — ISBN 966-7048-44-6
28. Загородній А. І. Зовнішньоекономічна діяльність:Термінологічний словник для студентів. — К.:Кондор, 2007. — 168 c.
29. Земляков І. С., Рижий І. Б. Основи маркетингу:Навч.посіб. — Київ: Центр навч літер, 2004. — 352 c. — ISBN 966-8365-50-Х
30. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 1997. — 156 c. — ISBN 966-574-105-5
31. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Вип. 6 (Частина III). — Київ: Київський університет, 1998. — 151 с.
32. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка:Навч.посіб. — Київ: Центр навч.літ, 2004. — 672 c. — ISBN 966-8365-34-8
33. Коломацька С. П. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 2004. — 130 c. — ISBN 966-629-132-0
34. Колотило Д. М. Міжнародні системи вимірювання в економіці: навч. посібник-довід. — Київ: КНЕУ, 2000. — 176 с. — ISBN 966-574-079-2
35. Коноплицкий В. А. Маркетинг.Рынок.Финансы: Терминологический словарь-справочник. — Киев :ИМЭКС, 1992. — 182 c.
36. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. — Київ: Видавничий дім "Ін Юре", 2001. — 448 с. — ISBN 966-7752-68-2
37. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: навч. посіб. — Київ : Видав. дім "Ін Юре", 2001. — 448 с. — ISBN 966-7752-68-2
38. Кредисова А. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю:Навч.посіб. — К.:ВІРА, 1998. — 448 c.
39. Кредисова А. І. Маркетинг. — Київ: Україна, 1994. — 399 c. — ISBN 5-319-00922-4
40. Кругман П. Р. Международная экономика: [пер. с англ.]. — Санкт-Петербург: Питер, 2004. — 831 с. — ISBN 5-318-00514-4