Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.9. Міжнародна торгівля. Міжнародні економічні відносини ->

1. Австралия и Канада/Отв.ред.И.А.Лебедев — М.:Мысль (Современный монополист,капитализм), 1984. — 431 c.
2. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Вип. 6 (Частина III). — Київ: Київський університет, 1998. — 151 с.
3. Эглау Х. О., Бенцианов В. В., Земелькина Н. И. [и др.] Борьба гигантов: экономическое соперничество Европы, США и Японии. Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1986. — 238, [1] с.
4. Ярнелл М., Ярнелл Р. Ваш первый год в сетовом маркетенге. — Москва: Веселковой ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 432 c. — ISBN 5-8183-0267-9
5. Осика С. Г. Вирішення спорів у світовій організації торгівлі: монографія. — К.: КНТЕУ, 2011. — 280 с. — ISBN 978-966-2141-94-8
6. Матвійчук А. М., Соскін О. І. Відносини Україна - НАТО: економічні аспекти. — Київ: ІТС, 2003. — 120 с. — ISBN 966-8534-00-X
7. Макогон Ю. В. Внешнеэкономическая деятельность: практика, управление, организация, регулирование. — Донецк: ДонГУ, 1997. — 227 с.
8. Гейк П. Дж. Вчись аналізувати ринок. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 270 c. — ISBN 5-7702-0943-7
9. Білорус О. Г. Глобальні трансформації і стратегії розвитку: [монографія]. — К., 1998. — 416 с. — ISBN 5-8238-0614-0
10. Белорус О. Г. Глобальное устойчивое развитие: монография. — К.: КНЭУ, 2006. — 488 с. — ISBN 966-574-919-6
11. Белорус О. Г. Глобальные трансформации и стратегии развития. — К.:, 2000. — 422 с. — ISBN 966-7373-33-9
12. Філіпенка А. С. Економіка зарубіжних країн:Підручник. — К.:Либідь, 1998. — 416 c.
13. Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів:Навч. посібник.-3-тє вид.,переробл.і доп. — К.: Знання, 2009. — 222 с. — ISBN 978-966-346-551-7
14. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 2005. — 204 c. — ISBN 966-574-791-6
15. Експортні-імпортні операції в Україні. — К.:Юрінком Інтер, 2003. — 445 c.
16. Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України. — Київ: Логос, 2003. — 328 с. — ISBN 966-581-415-Х
17. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: навч. посіб. — Київ : Видав. дім "Ін Юре", 2001. — 448 с. — ISBN 966-7752-68-2
18. Копійка В. В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. — Київ: Видавничий дім "Ін Юре", 2001. — 448 с. — ISBN 966-7752-68-2
19. Осика С. Г. Засади та особливості антидемпінгового законодавства України. — Київ:Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики, 2005. — 224 c. — ISBN 966-8039-66-1
20. Вишневський Є. М. Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. — Київ: Парлам. вид-во, 2000. — 654 с. — ISBN 966-611-057-1