Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3941
Усього літератури: 10752
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 3. Суспільні науки -> 31. Статистика ->

21. Остиану В. М. Выборочный метод и статистичекое оценивание: Для студентов. — Москва, 1982. — 245 c.
22. Пустыльник Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. — Москва, 1968. — 270 c.
23. Скороходько Е. Ф. Основи статистики для мовознавців (короткий довідник)(Ксерокс). — К.: УІЛМ, 1999. — 15с.
24. Столяров Г. С. Статистика:Текст лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 181 c.
25. Харченко Л. П. Статистика ефективності:Курс лекций. — НовосибирсК.: НГАЭиУ;М.:ИНФРА, 2000. — 310 c.
26. Шарова О. І., Буряк О. Наука Києва Статистичний збірник. — Київ, 2008. — 157 c.
27. Соціально-економічне становище України за 2011 рік. — Урядовий кур’єр, 1 лютого, 2012. — № 19. — С..8,17
28. Економіка України за січень 2012р. — Урядовий кур’єр, 1 березня, 2012. — № 40. — С.7
29. Статистика: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2010. — 143с.
30. Статистичний щорічник України за 2010 рік — К.: ТОВ "Август Трейд", 2011. — 560с. — ISBN 978-966-2224-15-3
31. Правова статистика:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 145 с.
32. Статистика:Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц./За заг.ред.А.М.Єріної,Р.М.Моторина. — К.:КНЕУ, 2001. — 448 с. — ISBN 966-574-324-4
33. Статистичний щорічник м.Києва за 2011 рік / За ред.Р.Г.Віленчук. — К.:ТОВ" Август Трейд", 2012. — 467 с. — ISBN 978-966-2224-35-1