Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 196
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 3. Суспільні науки -> 31. Статистика ->

1. Остиану В. М. Выборочный метод и статистичекое оценивание: Для студентов. — Москва, 1982. — 245 c.
2. Економіка України за січень 2012р. — Урядовий кур’єр, 1 березня, 2012. — № 40. — С.7
3. Беркита К. Ф. Економічна статистика:Навч.посіб. — К.:ВД"Професіонал", 2004. — 208 c.
4. Моторина Р. М. Економічна статистика:Навч.посіб для студентів. — К.:КНЕУ, 2006. — 362 c.
5. Кокс Д. Задачи по теоретической статистике с решениями. — Москва, 1981. — 224 c.
6. Шарова О. І., Буряк О. Наука Києва Статистичний збірник. — Київ, 2008. — 157 c.
7. Скороходько Е. Ф. Основи статистики для мовознавців (короткий довідник)(Ксерокс). — К.: УІЛМ, 1999. — 15с.
8. Гончарук А. Г. Основи статистики:Навч.посіб. — К.:Центр навчальної літератури, 2004. — 125 c.
9. Ефимов А. Н. Порядковые статистики их свойства и приложения. — Москва, 1980. — 64 c.
10. Джужа О. М. Правова статистика::Курс лекцій. — Київ: НАВСУ, 2000. — 336 c. — ISBN 966-95605-4-3
11. Мармоза А. Т. Правова статистика::Навч.посіб. — Київ: Кондор, 2006. — 536 c. — ISBN 966-351-091-9
12. Правова статистика:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 145 с.
13. Назарова М. Г. Сиоциальная статистика. — М.:Финансы и статистика, 1988. — 317 c.
14. Соціально-економічне становище України за 2011 рік. — Урядовий кур’єр, 1 лютого, 2012. — № 19. — С..8,17
15. Городяненка В. Г. Соціологія. — К.:"Академія", 2006. — 544 c.
16. Харченко Л. П. Статистика ефективності:Курс лекций. — НовосибирсК.: НГАЭиУ;М.:ИНФРА, 2000. — 310 c.
17. Матковський С. О., Гальків Л. І., Гринькевич О. С. [та ін.] Статистика: Навчальний посібник для студ. економіч. спец. вищ. навч. закладів. — Львів: Новий світ - 2000, 2009. — 430 с. — ISBN 978-966-418-089-1
18. Статистика: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2010. — 143с.
19. Дорошкевич А. М. Статистика: Программированное учебное пособие. — Москва, 1967. — 337 c.
20. Статистика:Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц./За заг.ред.А.М.Єріної,Р.М.Моторина. — К.:КНЕУ, 2001. — 448 с. — ISBN 966-574-324-4