Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 36. Соціальне забезпечення -> 364. Соціальний захист, соціальне страхування ->

21. Укл. Пацурія Н.Б. Робоча програма з дисципліни "Страхове право". — К.: КУТЕіП, 2004. — 17с.
22. Упор.Плаксій М.В., Белоцька І.В. Міжнародні угоди з питань пенсійного забезпечення 1991-2001рр.. — К.: МЕГА, 2002. — 214с.
23. упоряд. Яблонська Т. Права інвалідів в Україні:Зб.правових документів. — К.:Сфера, 1998. — 300 c.
24. Холостова Е. И. Социальная реабилитация: учеб. пособ. — М. : Дашков и Ко, 2003. — 340 с. — ISBN 5-94798-048-7
25. Шаповал М. Основи стандартизації,управління якість і сертифікації:Підручник. — К.:Вид-во Ун-ту, 2002. — 174 c.
26. Законодавство України про пільги громадянам. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 560 c.
27. Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 416 c.
28. Недержавне пенсійне забезпечення: захист активів, баланс інтересів та відповідальності. — К.: ВД "Козаки", 2003. — 32с. — ISBN 966-514-042-6
29. Чинні закони та законопроекти з питань пенсійного реформування (недержавне пенсійне забезпечення). — К, 2003. — 135с.
30. Недержавне пенсійне забезпечення в запитаннях та відповідях. — К, 2002. — 31с.
31. Мать и ребенок. Какие и где можно получить пособия на детей. Документы. Комментарии. Разъяснения — Библиотечка Российской газеты, 1996. — Вып.№ 1. — 192с.
32. Пенсионное законодательство: Сб. норм. актов и докум./ Сост. Волкова О.Н., Подгорная К.А. — М.: "СПАРК", 1996. — 405с. — ISBN 5-88914-021-3
33. Соціальна робота з різними групами клієнтів: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 106с.
34. Прикладні методики в соціальній роботі: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 145с.
35. Історія та теорія соціальної роботи: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 276с.
36. Спеціальні служби у соціальній сфері: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 170с.
37. Право соціального забезпечення та страхування:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 140с.
38. Соціальна реабілітація: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ:ДІТМ МНТУ ім.акад.Ю.Бугая, 2010. — 108 с.
39. Страхування: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 78с.
40. Організація діяльності реабілітаційних закладів: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 167с.