Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 36. Соціальне забезпечення -> 364. Соціальний захист, соціальне страхування ->

1. Fultz E. Recent Trends in Pension Reform and Implementation in the EU Accession Countries (Нові пенсійні реформи в Європейському Союзі). — Budapest : International Labor Office, 2003. — 27 p.
2. Грига І. М., Шевчук О. С. [та ін.] Введення у соціальну роботу : навч. посіб. — Київ : Фенікс, 2001. — 288 с. — ISBN 966-651-026-х
3. Сирота И. М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины. ( Научно-практический коментарий и сборник нормативних актов). — Х:Одиссей, 2001. — 720 c.
4. Пашутинський Є. Законодавство України про пенсійне забезпечення. — К.:КНТ, 2004. — 392 c.
5. Законодавство України про пенсійне забезпечення. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 400 c.
6. Законодавство України про пільги громадянам. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 560 c.
7. Історія та теорія соціальної роботи: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 276с.
8. Мать и ребенок. Какие и где можно получить пособия на детей. Документы. Комментарии. Разъяснения — Библиотечка Российской газеты, 1996. — Вып.№ 1. — 192с.
9. Упор.Плаксій М.В., Белоцька І.В. Міжнародні угоди з питань пенсійного забезпечення 1991-2001рр.. — К.: МЕГА, 2002. — 214с.
10. Недержавне пенсійне забезпечення в запитаннях та відповідях. — К, 2002. — 31с.
11. Недержавне пенсійне забезпечення: захист активів, баланс інтересів та відповідальності. — К.: ВД "Козаки", 2003. — 32с. — ISBN 966-514-042-6
12. Організація діяльності реабілітаційних закладів: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. — 167с.
13. Шаповал М. Основи стандартизації,управління якість і сертифікації:Підручник. — К.:Вид-во Ун-ту, 2002. — 174 c.
14. Заруба О. А. Основи страхування:Навч.посіб. — К.:Укр.фінанський ін-т менеджменту і бізнесу, 1995. — 175 c.
15. Пенсионное законодательство: Сб. норм. актов и докум./ Сост. Волкова О.Н., Подгорная К.А. — М.: "СПАРК", 1996. — 405с. — ISBN 5-88914-021-3
16. Азарова Е. Г. Пособия и льготы гражданам с детьми. Право на пособия, виды и размеры выплат, порядок назначения пособий.: Комментарии законодательства; ответы на вопросы граждан. — М.: Издательская группа ИНФРА, 1997. — 256с. — ISBN 5-89123-144-1
17. Кабышев О. А. Пособия, компенсации, льготы матери и ребенку. — М.:, 1998. — 144с. — ISBN 5-7990-0059-5
18. упоряд. Яблонська Т. Права інвалідів в Україні:Зб.правових документів. — К.:Сфера, 1998. — 300 c.
19. Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні:Курс лекцій. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 288 c.
20. Голенко Е. Н., Ковалев В. И. Право социального обеспечения: вопросы и ответы.- 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юриспруденция, 2002. — 256с. — ISBN 5-8401-0141-9