Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

21. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:Навч.посіб. — К.:Видав дім Фінанси, 2000. — 635 c.
22. Кириченко О. Банківський менеджмент:Навч.посіб.для вищих заклад. — Київ:Основи, 1999. — 671 c. — ISBN 966-500-186-8
23. Ковалко О. М. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства: монографія. — Київ: НАН України; Інститут теххнічної теплофізики, 2014. — 252 с. — ISBN 978-966-02-7257-6
24. Козак Ю. Г., Лапин С. В., Ляликов. Словарь менеджера. — К.:Райдуга, 1991. — 128 c.
25. Козаченко С. В. Проблемы совершенствования управления проектированием новой техники. В кн.: Экономические и организационно-правовые проблемы совершенствования механизма управления научно-техническим прогрессом: Тезисы докладов. — М.: ВНИИПИ, 1983. — С.329-332
26. Козаченко С. В., Нусинов В. Я. Оптимизация параметров машин, функционирующих в системах. В кн.: Принципы экономического управления научно-техническим прогрессом: Сб. науч. тр. — К.: Изд-во АН УССР, 1982. — С.30-38
27. Козаченко С. В., Яблокова Н. Б. Совершенствование программно-целевого управления созданием новой техники В кн.: Тезисы докладов конференции "Теория и практика организации, планирования и управления межведомственными научно-техническими работами". — Черкассы, 1983. — С. 75-77
28. Котлер Ф. К., Келлер Л. А., Павленко Ф. Маркетинговий менеджмент:Підручник для студентів. — Київ: Хімджест, 2008. — 720 c. — ISBN 978-966-8537-56-1
29. Котляревский Ю. Л. 13 этюдов менеджмента. — К.:Изд-во дом Финансист, 2000. — 174 c.
30. Коуп Р. Дж. Стратигическое планирование высокого участия:когда реализуются люди и их идеи:Практическое пособие по менеджменту. — Хмельницький: Поділля, 1993. — 232 c. — ISBN 5-87174-029-4
31. Кравчук Г. В., Шкарлет С. М. Податковий менеджмент:Навч.посіб. — Чернігів:РВК "Деснянська, 2005. — 332 c.
32. Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент:1Навч.посіб.Збірник вправ. — К.:Інтелект, 2001. — 260 c.
33. Крамаренко В. І., Холода Б. І. Управління персоналом фірми:Навч.посіб. — Київ: Цул, 2003. — 272 c.
34. Кририченко О. І., Кавас, Ятченко. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності:Навч.посіб. — К.:фінансист, 2000. — 635 c.
35. Крушельницька О. В., Мельничук Д. Л. Управління персоналоМ.:Навч посіб. — К.:Кондор, 2003. — 296 c.
36. Купер К. Л. Организационный стресс: теории, исследования и практическое применение. — Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. — 334 с. — ISBN 966-8324-40-X
37. Ласкавий А. О. Менеджмент продуктивності. — К.:КНЕУ, 2006. — 292 c.
38. Луцій О. П., Новікова І. В. Маркетинговий менеджмент. — Київ: Вид-во Ун-ту, 2005. — 95 c. — ISBN 966-301-060-6
39. Мескон М. М., Альберт Ф., Хедоури. Основы менеджмента:Пер с англ. — М.:Дело, 1992. — 702 c.
40. Микитенко В. В. Формування комплексної системи управління енергоефективністю у галузях промисловості: Монографія. — К.:, 2004. — 336с. — ISBN 966-7769-34-8