Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

1. Котляревский Ю. Л. 13 этюдов менеджмента. — К.:Изд-во дом Финансист, 2000. — 174 c.
2. Полонский В. Г. Административный менеджмент: Для студентов. — Ялта, 2000. — 221 c.
3. Кириченко О. Банківський менеджмент:Навч.посіб.для вищих заклад. — Київ:Основи, 1999. — 671 c. — ISBN 966-500-186-8
4. Примостка, Людмила, Олексіївна. Банківський менеджмент:Хеджування фінансових ризиків:Навч.посіб. — Київ:КНЕУ, 1998. — 108 c. — ISBN 966-574-016-4
5. Архангельская М. Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам: Правила, принципы, рекомендации: По материалам корпоратив. бизнес-семинаров. — М.: Эксмо, 2004. — 159 с. — ISBN 5-699-05011-9
6. Пудич В. С. Введение в специальность Менеджмент "Учеб.пособие для вузов. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 319 c.
7. Алексеевский В. С., Коротков М., ЭМ. Введение в специальность Менеджмент организации"Учеб.пособие для вузов. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 159 c.
8. Ковалко О. М. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства: монографія. — Київ: НАН України; Інститут теххнічної теплофізики, 2014. — 252 с. — ISBN 978-966-02-7257-6
9. Ільницький Ю. Договір франчайзингу: суть, переваги, недоліки// Все про бух. облік. — Все про бухгалтерський облік., 2011. — № 100. — С.47-51
10. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: Монографія. — Київ: Вид-во НАУ, 2007. — 436 с. — ISBN 978-966-598-392-7
11. Прокопенко В. В., Закладний О. М., Кульбачний П. В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навч. посіб. — К.: Освіта України, 2009. — 438 c. — ISBN 978-966-8847-83-7
12. Здоровье руководителя. Укрепление силы, управление риском: Глазами газеты " Financial Times". — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. — 208 с. — ISBN 966-8216-46-6
13. Суров С. Ю., Сурова Н. Ю. Инвестиционный менеджмент:Учеб.пособие для вузов. — М.:Приор-издат, 2004. — 144 c.
14. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент.Учеб.пособие. — СПБ:ПИТЕР, 2005. — 318 c.
15. Паркинсон С.Норткот, Рустомджи М. К. Искусство управления:Пер.с англ. — СПб: "Лениздат", 1992. — 143 с.,ил. — ISBN 5-289-01595-7
16. Власова А. М., Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 1997. — 92 c.
17. Стадник В. М., Йохна А. Інноваційний менеджмент:Навч.посіб. — К.:Академвидав, 2006. — 464 c.
18. Інформаційні системи в менеджменті: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 166с.
19. Франчука В. С. Інформаційні системи у менеджменті:Підручник. — Львів:Афіша, 2000. — 336 c.
20. Новак В. О., Симоненко Ю. Г., Бондар В. П. Інформаційні системи у менеджменті:Підручник для студентів. — К.:Каравела, 2008. — 616 c.