Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 46
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

21. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: навч. посіб. — К.: Кондор, 2007. — 676 с. — ISBN 966-8251-20-2
22. Данюк В. М., Петюх В. М. Менеджмент персоналу: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с. — ISBN 966-574-582-4
23. Обритько Б. А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності: навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 264 с. — ISBN 966-608-271-3
24. Ласкавий А. О. Менеджмент продуктивності. — К.:КНЕУ, 2006. — 292 c.
25. Векслер Е. М., Рифа В. М., Василевич Л. Ф. Менеджмент якості: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2008. — 320 с. — ISBN 978-966-370-059-5
26. Дідковська Л. Г. Менеджмент: навч. посіб. — Київ : КСУ, 2005. — 373 с. — ISBN 966-7486-22-2
27. Дідковська Л. Г. Менеджмент: навч. посіб. — Київ : Алерта, 2007. — 516 с. — ISBN 966-8533-60-7
28. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. — К.: Академвидав, 2007. — 472 с. — ISBN 978-966-8226-41-0
29. Стадник В. В. Менеджмент: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Академвидав, 2007. — 472 с. — ISBN 978-96-8226-41-0
30. Андреєва Т. Є., Бутенко О. П. Менеджмент:переддипломна практика та дипломне проектування для студентів. — Харьків, 2004. — 128 c.
31. Дідковська Л. Г., Кудіна В. В. Менеджмент.Навч.посіб. — К.:Ксу, 2005. — 373 c.
32. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів всіх форм навчання/ Укл.: І.О.Шпак. — Краматорськ.: ДІТМ, 2009. — 27с.
33. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., без змін. — Київ: КНЕУ, 2007. — 468 c. — ISBN 966-574-643-Х
34. Операційний менеджмент: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В. Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 145с.
35. Микитенко Н. В. Операційний менеджмент: практикум. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 197 С. — ISBN 978-966-629-385-8
36. Омельяненко Т. В., Задорожна Н. Операційний менеджмент:Навч.посіб для студентів. — К.:КНЕУ, 2006. — 235 c.
37. Ярошенко Ф. О., Козаченко С. В. Організаційні зміни:наукові засади і проблеми управління. — К.:МНТУ, 2004. — 292 c.
38. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. — Київ: Кондор, 2002. — 518 с. — ISBN 966-8251-00-8
39. Пастушенко С. Г. Організація та управління нововведеннями : навч. посіб. — Київ : АПСВ, 2006. — 576 с. — ISBN 966-614-066-7
40. Основи менеджменту: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ За ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 140с.