Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 82. Художня література. Літературознавство -> 82-3. Художня проза ->

41. Кожухова О. К. Тридцать лет и три года. Избранные произведенияв 2-х тт. Т.2. — Москва, "Молодая гвардия", 1977. — 365 c.
42. Кожухова О. К. Тридцать лет и три года. Избранные произведенияв 2-х тт. Т.1. — Москва, "Молодая гвардия", 1977. — 430 c.
43. Козырев Валентин. Валентин, или Тернистый путь .Повесть. — Київ, Універ.вид-во "Пульсари", 2002. — 264 c. — ISBN 966-7671-43-7
44. Куприн А. И. Рассказы: Для учащихся сред. и ст. классов сред шк. — Москва, "Просвещение", 1989. — 319 c. — ISBN 5-09-001156-7
45. Лесков Н. С. Очарованный странник: Повести и рассказы. — Москва,"Худож.литература", 1981. — 349 c.
46. Манів Зиновій. Ой верніться, літа мої. Художньо- документальний роман. — Харків,"Дзвін", 2000. — 366 c. — ISBN 966-7524-27-2
47. Набоков В. Другие берега: Сборник. — Москва, "Книжная палата", 1989. — 228 c. — ISBN 5-7000-0136-5
48. Набоков В. В. Весна в Фиальте.Рассказы. — Москва, "Прометей", 1989. — 137 c.
49. Некрасов В. П. В окопах Сталинграда: Повесть, рассказы. — Москва,"Правда", 1989. — 512 c.
50. Неупокоев Ф. К. Стрельба зенитными ракетами.-3-е изд,.перераб. и доп. — Москва, Воениздат, 1991. — 343 c. — ISBN 5-203-00265-7
51. Орос. Кощуни:Хроніка волхва. — К.:Артек, 1999. — 256 c.
52. Островский Н. Как закалялась сталь. Рожденные бурей. — Москва,"Правда", 1984. — 592 c.
53. Перрюшо Анри. Жизнь Ренуара:Пер.с фр. — К.: Мистецтво, 1991. — 314 с.,ил. — ISBN 5-7715-0455-6
54. Пикуль В. С. Пером и шпагой:Роман-хроника Париж на три часа:Роман. — К.:Україна, 1996. — 428 c.
55. Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке. — Москва, ДОСААФ, 1978. — 238 c.
56. Проскурин П. Судьба. Роман. — Москва, "Советский писатель", 1979. — 654 c.
57. Прус Болеслав. Кукла. Часть первая: Пер. с пол. — Москва, "Правда", 1985. — 464 c.
58. Салтыков-Щедрин М. Е. Господа Головлевы: Сказки. — Москва, 1988. — 464 c.
59. Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки. — Москва, 1975. — 143 c.
60. Санд Жорж. Консуэло: Пер.с фр.А.Бекетовой. — Москва, "Правда", 1989. — 768 c.