Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 67
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

41. Головащук С. І. Складні випадки наголошення:Словник-довідник. — К.:Либідь, 1995. — 192 с. — ISBN 5-325-00697-5
42. Даль В. И. Большой иллюстрир. толковый словарь русс.языка: современное написание. — М.:Астрель:АСТ:Транзиткнига, 2005. — 348 c.,ил.. — ISBN 5-17-032771-4 АСТ
43. Даль В. И. Толковый словарь русс.языка.Соврем.версия. — М.:Из-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 736 с. — ISBN 5-04-003918-2
44. Дацюк Л. Англо-україн. словник складних іменників. — Дрогобич: Виробнича фірма "Відродження", 1998. — 238 c. — ISBN 966-538-015-Х
45. Евтушенко Л. И., Гнатюк И. Н., Михненко Н. Ф. Англо-укр.-русс. тематический словарь дел. лексики. — К.: "Фирма "ИНКОС", 2006. — 376 c. — ISBN 966-8347-39-0
46. Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Ленець К. В. [и др.] Новий рос.-укр.словник-довідник юрид.,банк.,фінанс.,бухгалт.та економ.сфери:Близько 85 тис.слів. — К.:Довіра, 1998. — 783 с. — ISBN 966-507-032-0
47. За ред акад Ю.М. Бугая. Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи. — К.: КМУЦА, 2000. — 564 c. — ISBN 966-598-075-0
48. Зінов’єва Л. О., Лаптінова Ю. І. Англо-український,українсько-англійський словник.-3-тє вид.,випр. та доп. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 560 с. — ISBN 966-404-415-6
49. Зорько Г. Ф. Новый большой итальянско-русский словарь.-3-е изд.,стереотип. — М.: Рус.яз.-Медиа, 2006. — 1230 c. — ISBN 5-9576-0305-8
50. Канестри А. Новый большой русско-итильянский словарь, около 220 000 словарных статей. — М.: Русский язык - Медиа, 2006. — 832 c. — ISBN 5-9576-0226-4
51. Канестри А. Новый большой русско-итальянский словарь. — М.:Рус.язык-Медиа, 2006. — 832 с. — ISBN 5-9576-0226-4
52. Кириченко І. М. Орфографічний словник для школи.-Вид.14-те. — К.: Радянська школа, 1970. — 222 с.
53. Ковалев В. Ф. Итальянско-русский и русско-итальян. словарь.- 4-е изд., стереотип. — М.: Русский язык Медиа, 2007. — 1077 c. — ISBN 978-5-9576-0341-2
54. Коссак О. М. Англо-український словник з інформат.та обчисл.техніки. — Львів, СП " БаК", 1995. — 304 c. — ISBN 5-7773-0253-Х
55. Коссак О. М., Маньковський С. Л. Англо-укр.-російський словник з інформатики та обчисл. техніки. — Львів:Світ, 1991. — 488 c. — ISBN 5-11-000933-3
56. Кузьмин Ю. А., Владимиров В. А., Гельман Я. Л. Краткий англо-русский технический словарь. — М.: ММШП, 1992. — 416 c. — ISBN 5-8234-0002-0
57. Левчук Л..Г., Штойко Л. Л. Украинско-английский разговорник.-Изд.2-е,доп. — К.: Радянська школа, 1980. — 190 с.
58. Лисовский Ф. В., Калугин И. К. Англо-русский словарь по радиоэлектронике. — Москва , Русский язык, 1984. — 718 c.
59. Лисовский Ф. В., Калугин И. К. Англо-рус.словарь по радиоэлектронике.Ок.60 000 терминов. — М.:" Русский язык", 1984. — 718 с.
60. Литвинов В. Д. Латинсько-український словник. — Київ, Українські пропілеї, 1998. — 712 c. — ISBN 966-7015-30-0