Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 107
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

41. Головащук С. І. Словники України. Російсько-український словник сталих словосполучень. — Київ : Наукова думка, 2001. — 638 с. — ISBN 966-00-0666-7
42. Головащук С. І. Складні випадки наголошення:Словник-довідник. — К.:Либідь, 1995. — 192 с. — ISBN 5-325-00697-5
43. Даль В. И. Большой иллюстрир. толковый словарь русс.языка: современное написание. — М.:Астрель:АСТ:Транзиткнига, 2005. — 348 c.,ил.. — ISBN 5-17-032771-4 АСТ
44. Даль В. И. Толковый словарь русс.языка.Соврем.версия. — М.:Из-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 736 с. — ISBN 5-04-003918-2
45. Дацюк Л. Англо-україн. словник складних іменників. — Дрогобич: Виробнича фірма "Відродження", 1998. — 238 c. — ISBN 966-538-015-Х
46. Евтушенко Л. И., Гнатюк И. Н., Михненко Н. Ф. Англо-укр.-русс. тематический словарь дел. лексики. — К.: "Фирма "ИНКОС", 2006. — 376 c. — ISBN 966-8347-39-0
47. Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Ленець К. В. [и др.] Новий рос.-укр.словник-довідник юрид.,банк.,фінанс.,бухгалт.та економ.сфери:Близько 85 тис.слів. — К.:Довіра, 1998. — 783 с. — ISBN 966-507-032-0
48. За ред акад Ю.М. Бугая. Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи. — К.: КМУЦА, 2000. — 564 c. — ISBN 966-598-075-0
49. Зінов’єва Л. О., Лаптінова Ю. І. Англо-український,українсько-англійський словник.-3-тє вид.,випр. та доп. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 560 с. — ISBN 966-404-415-6
50. Зорько Г. Ф. Новый большой итальянско-русский словарь.-3-е изд.,стереотип. — М.: Рус.яз.-Медиа, 2006. — 1230 c. — ISBN 5-9576-0305-8
51. Канестри А. Новый большой русско-итильянский словарь, около 220 000 словарных статей. — М.: Русский язык - Медиа, 2006. — 832 c. — ISBN 5-9576-0226-4
52. Канестри А. Новый большой русско-итальянский словарь. — М.:Рус.язык-Медиа, 2006. — 832 с. — ISBN 5-9576-0226-4
53. Кириченко І. М. Орфографічний словник для школи.-Вид.14-те. — К.: Радянська школа, 1970. — 222 с.
54. Ковалев В. Ф. Итальянско-русский и русско-итальян. словарь.- 4-е изд., стереотип. — М.: Русский язык Медиа, 2007. — 1077 c. — ISBN 978-5-9576-0341-2
55. Коссак О. М. Англо-український словник з інформат.та обчисл.техніки. — Львів, СП " БаК", 1995. — 304 c. — ISBN 5-7773-0253-Х
56. Коссак О. М., Маньковський С. Л. Англо-укр.-російський словник з інформатики та обчисл. техніки. — Львів:Світ, 1991. — 488 c. — ISBN 5-11-000933-3
57. Кузьмин Ю. А., Владимиров В. А., Гельман Я. Л. Краткий англо-русский технический словарь. — М.: ММШП, 1992. — 416 c. — ISBN 5-8234-0002-0
58. Левчук Л..Г., Штойко Л. Л. Украинско-английский разговорник.-Изд.2-е,доп. — К.: Радянська школа, 1980. — 190 с.
59. Лисовский Ф. В., Калугин И. К. Англо-русский словарь по радиоэлектронике. — Москва , Русский язык, 1984. — 718 c.
60. Лисовский Ф. В., Калугин И. К. Англо-рус.словарь по радиоэлектронике.Ок.60 000 терминов. — М.:" Русский язык", 1984. — 718 с.