Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 107
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 62. Техніка в цілому .Системи технологій ->

41. Рыбаков В. М. Сварка для сред.проф-техн.училищ-2-е изд. — К.:Вища школа, 1979. — 214 c.
42. Саакиян Л. С., Ефремов А. П. Защита нефтегазопромышленного оборудования от коррозии. — М.:Недра, 1982. — 227 c.
43. Самойлов Б. В., Ким Б. И. Сооружие подводных трубопроводов:Учеб.пособие для вузов. — М.:Недра, 1995. — 304 c.
44. Світлицький В. М., Ягодовський С. І. Поточний та капітальний ремонт сведловин. — К.:Логос, 2001. — 344 c.
45. Солонин Б. Н. Краткий справочник по проектированию и бурению скважин на воду. — М.:Недра, 1977. — 62 c.
46. Хилл П., Коваленко Е. Г., Венды В. Ф. Наука и искусство проектирования : методы проектирования, научное обоснование решений. — М.: Мир, 1973. — 262, [1] с.
47. Цытович Н. А. Механика грунтов:Краткий курс. — К.:Высшая школа, 1968. — 258 c.
48. Чаповский Е. Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов.Изд 4-е. — М.:Недра, 1975. — 304 c.
49. Черняк И. Л., Ярунин С. А. Управление состоянием массива горных пород:Учебник. — М.:Недра, 1995. — 395 c.
50. Штейнберг Б. И. Справочник молодого инженера-конструктора. — К.:Техніка, 1979. — 150 c.
51. Якубович А. А. Сборник заданий по строительному черчению:Учеб.пособие для сред.проф-технг.училищ-3-е изд. — К.:Вища школа, 1980. — 295 c.
52. Курсове проектування з теорії механізмів і машин:і деталі машин:Методичні вказівки і завдання. 1998. — 16 c.
53. Технологічні процеси у галузях:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2010. — 88с.
54. Системи технологій: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 106с.
55. Краткий политехнический словарь. — Москва, Госизд -во технико-теоретической литературы, 1955. — 1132 c.
56. Технология важнейших отраслей промы-ти: Учеб.для эконом.спец.вузов/Под ред.А.М.Гинберга,Б.А.Хохлова. — М.: ВШ, 1985. — 495 с.
57. Русско-английский политехнич. словарь/Под.ред.Б.В.Кузнецова. — М.: Русский язык,, 1980. — 723 c.
58. Англо-русский политехнич. словарь/ Под общ. ред. А.Е. Чернухина. — Москва, Физматгиз, 1962. — 664 c.
59. Експлуатація і технічне обслуговування газорозпод. станцій магістрал. газопроводів:Довідник /За заг.ред.акад.А.А.Рудніка. — К.:Росток, 2003. — 575 c. — ISBN 966-95386-4-5