Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3574
Усього літератури: 10357
Відвідувачів на сайті: 13
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.23/24. Буріння свердловин. Техніка буріння ->

41. Колесников В. П. Специальные агрегаты и механизмы,применяемые в бурении и нефтегазодобыче:Справочное руководство. — М.:Недра, 1975. — 184 c.
42. Коломоец А. В., Ветров А. К. Современные методы предупреждения и ликвидации аварий в разведочном бурении. — М.:Недра, 1977. — 200 c.
43. Коцкулич Я. С., Тищенко О. В. Закінчування свердловин:Підручник для студентів вузів проф.спрямування "Буріння". — К.:"ІНТЕРПРЕС ЛТД", 2004. — 366 с. — ISBN 966-501-042-5
44. Кустурова О. В., Ляменков С. В. Аналіз асортименту хімічних реагентів для буріння і вхідний контроль їх якості//Нафтова і газова промисловість. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 2. — С.29-31
45. Ловчев С. В. Буровые насосы с регулируемой подачей. — М.:Недра, 1977. — 270 c.
46. Мислюк М. А., Рибнич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин:Довідник :У 5 т. Т 1:Загальні відомості.Бурові установки.Обладнання та інструмент. — К.:Інтерпрес, 2002. — 367 c.
47. Мислюк М. А., Рибнич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин:Довідник.:У 5 т. Т 1:Загальні відомості.Бурові установки.Обладнання та інструмент. — К.:Інтерпрес, 2002. — 303 c.
48. Мислюк М. А., Салижин Ю. М., Богославець В. В. Гідравлічна програма цементування свердловин: сучасний стан і перспективи удосконалення. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.25-28
49. Молчанов А. Г., Чичеренов Л. Г. Нефтепромышленные машины и механизмы. — Москва, 1976. — 328 c.
50. Нагорний В. П., Нагорний В. П., Нагорний В. П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття. — Київ : Академперіодика, 2014. — 324 с. — ISBN 978-966-360-259-2
51. Нагорный В. П., Глоба В. М., Денисюк И. И. Взрывные работы при добыче природных углеводородов,строительстве магистральных трубопроводов и подземных хранилищ / Под ред.В.П.Нагорного. — К.:Ин-т геофизики им.С.И.Субботина, 2009. — 330 с. — ISBN 978-966-02-5314-8
52. Нагорный В. П., Денисюк И. И. Спектры и их приложения к задачам взрывного дела:Монография. — К.:Ин-т геофизики им. С.И.Субботина, 2010. — 184 с.,ил,табл.,библ — ISBN 978-966-02-5675-0
53. Огородніков П. І. Вібраційна міцність та надійність бурильної колони: [монографія]. — Київ : Інтерпрес ЛТД, 2016. — 349 с. — ISBN 978-966-501-092-0
54. Огородніков П. І. Захист бурильної колони від вібраційних навантажень. — Київ : Інтерпрес ЛТД, 2012. — 278 с. — ISBN 978-966-501-083-8
55. ПаневникО.В. Граничний режим експлуатації системи уловлювання парів вуглеводнів. — Нафтова і газова промисловість., 2011. — № 3. — С46-47
56. Поляков Г. Д. Подъемные устройства геологоразведочных буровых установок. — М.:Недра, 1976. — 264 c.
57. Пустовойтенко И. П. Предупреждение и методы ликвидации аварий и осложнений в бурении:Учеб.пособие для ПТУ. — М.:Недра, 1987. — 237 c.
58. Раабен А. А. Ремонт и монтаж нефтепромыслового оборудования. — Москва, 1989. — 383 c.
59. Равва Д. П. Гранична задача для рівняння теплопровідності у радіональній моделі нафтосвердловини. 1999.
60. Резниченко Н. Н. Утяжение буровых и тампонажных растворов. — М.:Недра, 1978. — 286 c.