Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 15
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.276. Розробка нафтових родовищ, способи видобутку нафти ->

41. Коваленко В. С., Чирков А. С. Инструкция по дипломному проектированию для студентов специальности 090500 №"Открытые горные работы" направления подготовки дипломи рованых специалистов. — М.:МГГУ, 2003. — 26 c.
42. Коваленко М. П. Нафта і газ України:Збірник наукових праць:Матеріали 6-й Міжнародної науково-практичної конференції Нафта і газ України. — Івано-Франківськ.:Факул, 2000. — 412 c.
43. Копчалюк А. Я. Діагностування асфальтонесмолопарафінових відкладів та їх вилучення із НКТ у свердловинах, обладнаних електровідцентровими насосами. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.26-30
44. Костриба І. Нафтопромислове обладнання.Задачі,вправи:Навч.посіб. — К.:ІЗМН, 1996. — 432 c.
45. Котяхов Ф. И. Влияние воды на приток нефти при вскрытии пласта для студентов. — Гостоптехиздат, 1949. — 71 c.
46. Креэйг Ф. Ф. Разработка нефтяных месторождений при заводнении. — Москва, 1974. — 192 c.
47. Легезин Н. Е. Защита нефтопромысловго оборудования от коррозии:Учеб.пособие для рабочих. — М.:Недра, 1983. — 150 c.
48. Лисяний Г. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу Фізика нафтового і газового пласта для студентів спеціальності Видобування нафти і газу. 2006.
49. Лысенко В. Д. Проектирование интенсивных систем разработки нефтяных месторождений. — Москва, 1975. — 176 c.
50. Мельников Н. В. Краткий справочник по открытым горным работам. — Москва, 1968. — 308 c.
51. Мирзаджанзаде А. Х. Математическая теория экперимента в добыче нефти и газа. — Москва, 1977. — 288 c.
52. Морозенко В. Г. Загальні відомості про охорону праці:Навчальний посібник. — Харків:НДПІАСУ Утрансгаз, 1995. — 214 c.
53. Мухарський Э. Д. Проектирование разработки нефтяных месторождений платформенного типа. — Москва, 1972. — 240 c.
54. Нагорний В. П., Денисюк І. І. Імпульсивні методи інтенсифікації видобутку вуглеводнів:Монографія. — К.: Ін-т геофізики ім.С.І.Суботіна, 2012. — 323 с.,іл. — ISBN 978-966-02-6337-6
55. Нагорний В. П. Дослідження хвильового поля, що збуджується у нафтоносному пласті за наявності пухирцевого режиму течії флюїду. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.21-25
56. Николаевский В. Н. Геомиханика и флюидодинамика. — М.:Недра, 1996. — 447 c.
57. Николич А. С. Поршневые буровые насосы. — М.:Недра, 1973. — 224 c.
58. Оганов К. О., Дорошенко В. М., Єгер Д. О. Нові методи підвищення нафтовилучення пластів:Монографія. — К.: Наукова думка, 2005. — 351 с. — ISBN 966-00-0461-3
59. Органов К. А. Основы теплового воздействия на нефтяной пласт. — Москва, 1967. — 198 c.
60. Перевалов В. Г., Алексеева В. А. Очистка сточных вод нефтепромислов. — М.:Недра, 1969. — 224 c.