Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.276. Розробка нафтових родовищ, способи видобутку нафти ->

1. Котяхов Ф. И. Влияние воды на приток нефти при вскрытии пласта для студентов. — Гостоптехиздат, 1949. — 71 c.
2. Рудий М. І., Рудий С. М., Касянчук С. В. Водні поверхнево-активні системи з покращеною проникною здатністю. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.42-44
3. Зорькина Л. М. Воды нефтяных и газовых месторождений СССР: Для студентов. — Москва, 1989. — 382 c.
4. Пискунов Н. С. Вопросы подземной гидродинамики и разработки нефтяных и газовых месторождений: Для студентов. — Ленинград, 1957. — 349 c.
5. Забродин П. И., Раковский Н. Л. Вытеснение нефти из пласта растворителями: Для студентов. — Москва, 1968. — 224 c.
6. Геология и добыча нефти. — М.:Недра, 1976. — 167 c.
7. Сулимов И. Н. Геология и прогноз нефтегазоносности района острова Змеиного в Чорном море. — Одесса, 2001. — 99 c.
8. Николаевский В. Н. Геомиханика и флюидодинамика. — М.:Недра, 1996. — 447 c.
9. Копчалюк А. Я. Діагностування асфальтонесмолопарафінових відкладів та їх вилучення із НКТ у свердловинах, обладнаних електровідцентровими насосами. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.26-30
10. Балакиров Ю. А. Добыча высоковязкой нефти: Навч. посібн.. — Москва, 1997. — 300 c.
11. Бойко В. С., Кондрат Р. М., Яремійчук Р. С. Довідник з нафтогазової справи. — Львів, 1996. — 620 c.
12. Нагорний В. П. Дослідження хвильового поля, що збуджується у нафтоносному пласті за наявності пухирцевого режиму течії флюїду. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.21-25
13. Гавука А. В. Експериментальні дослідження сульфованих бітумів як перспективних рагентів для селективної дії на пласт. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.18-20
14. Фаниев Р. Д., Кляровський Г. В. Заводнение слабопроницаемых коллекторов нефтяных месторождений: Для студентов. — Москва, 1968. — 84 c.
15. Морозенко В. Г. Загальні відомості про охорону праці:Навчальний посібник. — Харків:НДПІАСУ Утрансгаз, 1995. — 214 c.
16. Легезин Н. Е. Защита нефтопромысловго оборудования от коррозии:Учеб.пособие для рабочих. — М.:Недра, 1983. — 150 c.
17. Пирвердян А. М. Защита скважинного насоса от газа и песка. — Москва, 1986. — 120 c.
18. Разладов В. Г. Збірник примірних інструкцій з охорони праці для робітників основних професій газової промисловості України. — ВАТ "УКЦЕБО Пнафтогаз, 2000. — 136 c.
19. Разладов В. Г. Збірник примірних інструкцій з охорони праці для робітників основних професій газової промисловості України. — ВАТ "УКЦЕБО Пнафтогаз, 1999. — 212 c.
20. Инновации при добыче нефти и газа в различные периоды выработки нефтегазовых месторождений и скважин (Избранное)В 2-х тт. Т.1: Науч. изд / Ю. А. Балакиров. — К.: ЧП "Гарант-Сервис", 2011. — Т.1. — 616 с.