Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 657. Бухгалтерський облік ->

41. Петрик О. А. Аудит у зарубіжних країнах:Навч.метод посіб для самост вивч.дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 168 c. — ISBN 966-574-370-8
42. Рябова Р. И. Лизинг. Бухгалтерский учет и налогообложение: Практ.пос. — М.: ЗАО "Бухгалтерский бюллетень", 1998. — 75 с. — ISBN 5-7849-0102-8
43. Сахарцевой И. Бухгалтерский учет (пособие выполнению практических задач. — К.:Кондор, 2001. — 349 c.
44. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 233 c.
45. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2006. — 380 c.
46. Сопко В. В., Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік. — К.:МНТУ, 1994. — 256 c.
47. Сук Л. К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. — Київ : Ін-т післядипломної освіти Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2001. — 339 с. — ISBN 966-95792-2-8
48. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. — Київ : А. С. К., 2004. — 784 с. — ISBN 966-8291-55-7
49. Ткаченко Надія Макарівна. Бухгалтерський облік на підрпиємствах України з різними формами власності:Навч метод.посіб. — К.:АСК, 1998. — 782 c.
50. Чебанова, Наталья, Владимировна. Бухгалтерский учет:учебно-практическое пособие. — К.:ИМСО МО Украины, 1997. — 240 c.
51. Шеремет А. Р., Сайфулин С. Методика финансового аналища. 1996. — 176 c.
52. Шот А. П. Фінансовий облік.Зб задач:Навч.посіб. — К.:ЦУЛ, 2004. — 165 c.
53. Бухгалтерський облік.Правове регулювання,стандарти,контроль. 2004. — 416 c.
54. Учет в бюджетных организациях. — К.:Универсал-Бизнес, 2001. — 352 c.
55. Міжнародні стандарти аудиту надання впевненості та етики. — К.:ТОВ "ІАМЦ АУ "Статус20061152,
56. Норми витрат палива — Все про бухгалтерський облік. Спецвипуск, 2012. — № 21. — 63с.
57. Управлінський облік/Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 122с.
58. Облік зовнішньоекономічної діяльності:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс З 2-х тт. Т.2/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — Т.2. — 212с.
59. Бухгалтерський облік і аудит: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 140с.
60. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 164с.