Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 62
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 657. Бухгалтерський облік ->

41. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2006. — 380 c.
42. Леня В. С. Організація бухгалтерського обліку:Навч.посіб. — К.:Центр навч. літер., 2006. — 696 c.
43. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2005. — 288 c.
44. Велш Г., Глен, Шорт. Основи фінансового обліку:Пре з анл. — К.:Основи, 1999. — 943 c.
45. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України/За наук. ред. С.Голова. — К.: Арт-Медіа, 2005. — 584с. — ISBN 966-95634-7-Х
46. Мичкивский С. Н. Совершенствование контрольно-ревизионной деятельности в регионе:Труды научно-практической конференции. — Донецк :ООО Юго-Восток, 2003. — 106 c.
47. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. — Житомир:ПП Рута, 2003. — 444 c.
48. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. — Київ, 2000. — 692 c.
49. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. — К.:Центр навч .літер., 2005. — 219 c.
50. Голов С. Ф. Управленческий бухгалтерский учет. — К.:Скарби, 1998. — 381 c.
51. Добровський Л. В., Гнилицька. Управлінський облік :Навч.посіб для самост.вивч.дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 235 c.
52. Данилюк М. О. Управлінський облік та аналіз витрат на видобуток нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2000. — 122 c.
53. Управлінський облік/Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 122с.
54. Учет в бюджетных организациях. — К.:Универсал-Бизнес, 2001. — 352 c.
55. Грабова Ю. Г., Кривоносов. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводах:Практ.пособие с комен. — К.:АСК, 1998. — 368 c.
56. Грачева Е. Ю., Старилов Ю. Н. Финансовый контроль: учебное пособие. — Москва: Камерон, 2004. — 270 с. — ISBN 5-9594-0008-1
57. Ирвин Д. Финансовый контроль. Пер. с англ. И.М.Щетинской и В.В.Быкова. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 255 с. — ISBN 5-279-01738-8 (Россия)
58. Гавриловська Л. М., Ларіонова А. С. Фінансовий облік :Навч.посіб для самост вивч.дисциплін. — К.:КНЕУ, 2006. — 320 c.
59. Фінансовий облік :Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 251с.
60. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік:Навч.посіб ( облік активів). — К.:КНЕУ, 2006. — 282 c.